Gradnja vještačkih ostrva otvaraju hiljade radnih mjesta

Ruski premijer Dmitrij Medvedev naložio je da se u Kolskom zalivu Barencovog mora naprave 4 vještačka ostrva

Na tim ostrvima će biti razmješteni objekti Centra za izgradnju pomorskih objekata velike nosivosti, gdje će se vršiti radovi vezani za proizvodnju i otpremanje tečnog prirodnog gasa (TPG), kao i za remont pomorske tehnike koja se koristi na nalazištima.

„Tehnološka oprema će biti puštena u rad 2020. godine, posle čega će novi pogon obezbjeđivati 16,5 miliona tona tečnog prirodnog gasa“, komentariše Leonid Primak, direktor Centra za štednju energije i energetsku efikasnost, ekološku i energetsku reviziju Ruske akademije za narodnu privredu i državnu administraciju.

Izgradnja Centra će omogućiti da se otvori oko 10.000 radnih mjesta na objektima i da se u region privuku dodatne investicije, istaknuto je u dokumentu.

„Prema projektu, utečnjavanje gasa će se vršiti na gravitacionim platformama, a one će se kao i druga oprema proizvoditi u pogonu na nasutim ostrvima“, objasnio je glavni analitičar grupe kompanija TeleTrade Petar Puškarjov.

Tehnologija stvaranja takvih ostrva je odavno razvijena u cijelom svijetu i u Rusiji, saopštio je Leonid Primak.

„Tehnička plovila za podvodnu obradu terena će praviti ’pješčani jastuk’, a na njega će se postavljati betonski blokovi i tucanik, pa odozgo pesak, zemlja i asfalt“, rekao je on.

Potrebna je infrastruktura koja će omogućiti vađenje rude u epikontinentalnom pojasu, a to je ili neko vještačko kopno, ili bušaće platforme. Međutim, osobenosti terena, i posebno led, znatno ograničavaju korišćenje platformi i uvećavaju ulaganja. Brže je i lakše napraviti ostrva, kažu stručnjaci.