Južna Koreja želi porezom usporiti robotizaciju

Svijet

Usljed sveprisutnog straha kako će roboti zamijeniti ljude na velikom broju poslova, Južna Koreja mogla bi biti prva država u svijetu koja će uvesti porez na robote

Novim prijedlogom umanjiće se poreske povlastice koje uživaju kompanije zbog investiranja u automatizaciju, što znači da se ne odnosi na direktno ubiranje poreza od robota, već vlast želi investicije u robotiku učiniti manje privlačnima za kompanije.

Južnokorejske kompanije koje ulažu u automatizaciju opreme imaju poresku olakšicu u iznosu od 7 odsto, a ona bi se novim odredbama smanjila na 2 posto.

Najveća koncentracija robota nalazi se upravo u Južnoj Koreji, u kojoj na svakih 10 hiljada zaposlenih u prerađivačkoj industriji dolazi 531 višenamjenski robot.

Da postoji razlog za zabrinutost zbog automatizacije zbog kojeg se ovaj potez čini logičan govori činjenica da je u zemlji trenutno najveća stopa nezaposlenih u posljednjih 17 godina, bez posla je 1,17 miliona ljudi.

Teško je reći da je porast nezaposlenosti direktno povezan s povećanim stepenom automatizacije, ali sredstva ušteđena od smanjenja poreskih olakšica uložila bi se u socijalne programe.

Ovo nije prvi takav prijedlog, naime još u februaru je Bil Gejts sugerisao slične mjere s argumentom da bi robote trebalo oporezivati podjednakom stopom kao i ljudske radnike.

Trenutni poreski zakon Južne Koreje ističe krajem ove godine, nakon čega bi nove mjere mogle stupiti na snagu.