Rusija: Sankcije su nas natjerale da razmrdamo neke dijelove privrede

Svijet

Zapadne sankcije Rusiji omogućile su određeni stepen mobilizacije ruske privrede, saopštio je ministar za ekonomski razvoj Rusije Maksim Oreškin

On je, nakon sastanka sa francuskim privrednicima u Parizu, dodao da će međutim, u budućnosti ta ograničenja sprečavati sve strane da razviju konstruktivne odnose.

„Svako sankciono ograničenje šteti svim partnerima i ometa razvoj onih aktivnosti koje bi mogle da se zajednički razvijaju između ruskih i evropskih partnera“, rekao je Oreškin novinarima.

Ruski ministar navodi da su „zaista, u trenutku kada su sankcije uvedene, one imale uticaj na platni bilans i dinamiku ruske ekonomije“.

„Na mnogo načina one su postale i motivacioni faktor za ruska preduzeća, za rusko stanovništvo, za ruske vlasti da aktivnije djeluju u razvoju sopstvene privrede. I sa tog stanovišta postoji određeni pozitivan efekat“, istakao je ministar za ekonomski razvoj.

„Ali ograničenja će samo smetati, jer je Rusija dio globalnog svijeta i mi moramo da razvijamo projekte zajedno sa našim partnerima, a takva ograničenja, koja naši partneri uvode, ometaju razvoj zajedničkih projekata.“

Nove sankcije SAD otvaraju dodatne mogućnosti za proširenje saradnje između Rusije i partnera iz EU, smatra Oreškin.

„Govorili smo o sankcijama, o pitanju novog zakonodavstva SAD. Ovde sam istakao da je reakcija evropskih partnera, evropskih kompanija, pozitivnija, pa ova situacija ima vrlo mali uticaj na odnose Rusije i Evrope. Može se čak reći da daje nove mogućnosti evropskim partnerima. Oni to shvataju i namjeravaju da aktivno razvijaju svoj biznis u Rusiji“, dodao je on.