Pad nivoa nekvalitetnih kredita u zemljama regiona

Banke

Udio nekvalitetnih kredita (NPL) u bankarskim sektorima zemalja u regiji bilježi pad

U slovenačkom bankarskom sektoru, prema najnovijim podacima, na kraju juna nekvalitetni krediti iznosili su 7,5%, bilježeći pad za 0,2 odsto u odnosu na prethodni mjesec, podaci su Centralne banke Slovenije.

U odnosu na isti mjesec prošle godine vrijednost kredita koji nisu servisirani više od 90 dana pali su za 2,4% na 3,1 milijardi eura.

Na kraju 2016. godine, NPL-ovi u slovenačkom bankarskom sistemu iznosili su 3,5 milijardi eura, a koeficijent NPL-a je iznosio 8,5%.

Udio nekvalitetnih kredita (NPL) u bankarskom sistemu u Hrvatskoj krajem juna je pao na 13,16%, sa 13,91% na kraju marta, pokazali su podaci centralne banke u utorak.

Ukupna vrijednost delimično nadoknadljivih i potpuno nepovratnih kredita krajem juna iznosila je 33,8 milijardi kuna (4,6 milijardi eura), od ukupnog kreditnog portfolija od 256,8 milijardi kuna.

Bruto iznos problematičnih kredita (NPL) bankarskog sektora Srbije smanjen je u prvom tromesječju za četiri milijarde dinara, odnosno na nivo od 341,7 milijardi dinara, prema izvještaju Narodne banke Srbije o bankarskom sektoru za prvi kvartal 2017.

Pad bruto problematičnih kredita za 1,2 procenta, uz neznatni rast ukupnih kredita za 0,1 odsto, uslovio je pad pokazatelja učešća NPL u ukupnim bruto kreditima, za 0,2 procentnih poena u odnosu na kraj prethodnog tromesječja, na nivo od 16,8 posto.

Nekvalitetni krediti u BiH su sa 30. junom 2017. pali na do sada najniži nivo od 11,1 posto, a ukupno su iznosili 1,94 mlrd. KM. U odnosu na isti prošlogodišnji period smanjeni su za 1 posto.