PU RS utvrdila transferne cijene u naftnoj industriji RS

BiH

Inspektori Poreske uprave Republike Srpske, nakon okončane opsežne višemjesečne kontrole, utvrdili su postojanje transfernih cijena u Rafineriji nafte Brod, Rafineriji ulja Modriča, Nestro petrolu i Optima grupi, saznaje portal Capital.ba

Direktorica PU RS Zora Vidović nije željela da potvrdi detalje, ali je danas za našu redakciju rekla da je kompletan postupak na odlučivanju kod drugostepenog organa.

„Završili smo naftni sektor i to je sada na drugostepenom organu. Ne možemo objavljivati kakvi su rezultati istrage. Nemam informaciju kada će rješenja biti konačna“, kazala je Vidović kratko za CAPITAL.

Na ovu situaciju još prošle godine ukazali su revizori navodeći da bi, zbog transfernih cijena, Poreska uprava mogla da „pokopa“  naftnu industriju.

„Društvo ima značajne transakcije sa povezanim pravnim licima. Iako rukovodstvo smatra da društvo posjeduje dovoljnu i adekvatnu prateću dokumentaciju u vezi sa transfernim cijenama, postoji neizvjesnost da se zahtjevi i tumačenja poreskih i drugih organa razlikuju od tumačenja rukovodstva. Rukovodstvo društva smatra da eventualna različita tumačenja neće imati materijalno značajnih posljedica po finansijske izvještaje“, stoji u reviziji.

Međutim, iako su ruska „Optima grupa“ i sa njom povezane rafinerije, najveći uvoznici i izvoznici, direktorica PU RS priznala je da transferne cijene nisu kontrolisali posljednjih šest godina, odnosno da je posljednja kontrola ovog tipa bila 2011. godine.

PU RS i u tim ranijim kontrola utvrdila je transferne cijene između preduzeća koja posluju u okviru naftne industrije RS, ali su njihova rješenja mahom padala nakon žalbi koje su ove firme podnosile Ministarstvu finansija RS.  Za period od 2005. do 2010. godine utvrđena je utaja poreza teška 11 miliona KM.

Cjelokupni prihodi od prodaje učinka povezanim firmama
Gotovo sve prihode Rafinerija nafte Brod ostvaruje samo od prodaje učinka povezanim pravnim licima (76,5 miliona KM).

Povezane firme brodskoj rafineriji duguju skoro 33 miliona KM i to je, u odnosu na 2015. godinu, više za oko pet miliona KM. Rafineriji najviše duguje upravo krovna „Optima grupa“, u kojoj su Rusi jedini vlasnici.

“Optima grupa“ Rafineriji Modriča duguje oko 25 miliona KM, što je gotovo kompletan iznos duga povezanih firmi. Ovaj iznos je za oko osam miliona KM veći u odnosu na godinu prije. Modrička Rafinerija ulja od povezanih firmi Grupe prihodovala je 2016. godine 27,8 miliona KM, što je za 2,2 miliona manje u odnosu na 2015. godinu.

Nestro Petrolu, prema revizorskom izvještaju za prošlu godinu, povezane firme dugovale su oko 194.000 KM, od čega „Optima grupa“ 166.099 KM, Rafinerija ulja Modriča oko osam hiljada KM, a Rafinerija nafte Brod oko deset hiljada KM.

Preduzeće je od ovih firmi prihodovalo oko 425.000 KM, dok su rashodi dosegli cifru od čak 156,1 milion KM.

„Optima grupa“ Banjaluka, koja je u vlasništvu ruskog „Njeftegazinkora“, završila je prošlu godinu sa gubitkom od čak 228 miliona maraka, odnosno čak 91 milion KM više nego godinu ranije.