Ovu vještinu poslodavci najviše cijene

Karijere

Kada se borite oko toga koga ćete da zaposlite, možda bi najmudrije bilo da izaberete kandidata koji ima razvijene vještine lijepog pisanja

Pouzdano znamo da kompanije troše na milijarde dolara svake godine na treninge kreativnog pisanja, a na modernom radnom mjestu radnici svakog dana šalju na stotinu mejlova, pišu razne izvještaje i komuniciraju sa klijentima. U tom smislu, slaba „pisana moć“ radnika može usporiti poslovni razvoj.

Zaposleni žele ljude koji znaju dobro sa riječima

Jedno od skorašnjih istraživanja pokazuje da su pisane komunikacione vještine na vrhu liste što se tiče zaposlenih. Čak više od 73 odsto poslodavaca žele kandidata sa jakim pisanim komunikacijskim spospobnostima.  Pisana komunikacija je treća po redu najpoželjnija vještina.

 

(BIZLife, Inc.com)