Rad od kuće: Možete li napredovati ako niste “prisutni”?

Karijere

Dosta je razloga zbog kojih su ljudi zavoljeli rad na daljinu, koji se nametnuo kao norma tokom pandemije.

Za mnoge – on je i dalje snazi, dok se dobar dio radnika i vraća u kancelarije. S jedne strane, radnicima se osladilo da rade u udobnosti svog doma, mada taj način rada, čini se, više paše jačem polu.

Koliko god da žene volje to što ne moraju da putuju do posla ili da se sređuju od ranog jutra, svaki dan, toliko ima i mana rada na daljinu. Tačno je da zaposlene majke možda mogu bolje da organizuju, a neke su čak rekle da se ne osjećaju prijatno u kolektivu s muškarcima ako su trudne, ali…

Obimni podaci iz anketa, kao i stotine intervjua koje je radila novinarka Blumberga En Helen Petersen, u posljednje dvije godine, otkrivaju da neke majke, zaposlene u industrijama gdje dominiraju muškarci, kao što su finansije ili pravo, češće osjećaju pritisak da budu u kancelariji.

Žene čiji je kolektiv na radnom mjestu skoro u potpunosti ljepšeg pola, kažu da njima pritisak da budu u kancelariji ne dolazi od menadžera, pa čak ni od generalnog direktora, već od odbora gdje su radnici koji već imaju odraslu djecu.

Ali generalno, ako kompanija nudi fleksibilan posao, žene ga prihvataju. Jedno istraživanje iz 2021. pokazalo je da 60% žena kaže da će, ako njihova kompanija pokuša da ih natera da se vrate u kancelariju puno radno vrijeme, tražiti posao na drugom mjestu.

Ali, organizacija vremena nije jedini problem. Mnogo žena je moralo da mijenja svoje radne navike u 2020. i 2021, kako bi dodatno preuzele brigu u porodici. Mimo faktora “žongliranja” između kućnih poslova i poslovnih obaveza, odnosno sastanaka preko Zuma, neke žene su i zarađivale manje, jer su radile part-time.

Blumberg u tom kontekstu uzima i jedan prosječan primjer: roditelje s dvoje djece, dodajući da muškarac zarađuje više od žene, i nije morao dva puta da napusti radno mjesto zbog porodiljskog odsustva. Situacija u kojoj žene zarađuju više od svojih partnera prisutna je u 25% heteroseksualnih bračnih domaćinstava, ali je teško doći do tačnih brojeva, jer mnogi ne otkrivaju svoje realne plate.

Stvar se dodatno komplikuje kada je u pitanju fleksibilnost, koju mnogi muškarci ne prihvataju – čak i kada je dostupna. Još uvijek nema pouzdanih podataka o tome ko se ponovo vratio u kancelariji, ali evo šta kaže istraživanje sprovedeno lani na 10.000 radnika: 60% majki želi da radi na daljinu – tri do pet dana u nedjelji, u poređenju sa 50% očeva.

Bez obzira na to koliko predano radite svoj posao, i dalje postoji uvjerenje da onaj koji nije prisutan – ne može (tako lako) da napreduje u karijeri.