Rast akcija Aerodroma RS, pad Rafinerije nafte Brod

BiH

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 111.068,38 KM. Akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka trgovalo se u iznosu od 5.105,46 KM po prosječnoj cijeni od 0,895 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 0,22%.

Akcijama društva Tehnogas – Trn a.d. Laktaši trgovalo se u iznosu od 4.483,82 KM po prosječnoj cijeni od 9,79 KM.

Akcije preduzeća Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka zabilježile su rast od 3,33% i njima se trgovalo po cijeni od 0,155 KM u vrijednosti 6,20 KM.

Akcije preduzeća Rafinerija nafte Brod a.d. Brod ostvarile su pad od -1,27% i trgovalo se po cijeni od 0,0078 KM po akciji, u vrijednosti od 45,51 KM.

Ukupan promet obveznicama iznosio je 72.488,20 KM., a najviše se trgovalo obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 u vrijednosti od 30.809,65 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,19%.

Udjelima DUIF Euroinvestment – OAIF Euroinvestment fon trgovalo se u iznosu od 14.525,00 KM po prosječnoj cijeni od 8,30 KM, što predstavlja pad cijene za -1,07%.

Udjeli/akcije 7 fondova su ostvarili rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imali udjeli DUIF Management Solutions – OMIF Balkan Investment (10,29%), i danas se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,00 KM.

Pad prosječne cijene registrovali su udjeli DUIF Euroinvestment – OAIF Euroinvestment fond(-1,07%), i njima se trgovalo po prosječnoj cijeni od 8,30 KM.

Srednji kurs i promet

Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,895/5.105,46
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,311/3.376,22
Elektro Doboj a.d. Doboj 0,595/2.975,30
RiTE Gacko a.d. Gacko 0,04/2.180,00
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,045/337,50
DUIF Euroinvestment – OAIF Euroinvestment fond 8,30/14.525,00
DUIF Invest nova a.d. – OMIF Invest nova 0,16/507,04
DUIF Kristal Invest a.d. – OAIF Opportunity Fund 6,05/1.626,17
DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund 11,11/1.166,55
DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Maximus Fund 4,19/511,18
DUIF Kristal Invest a.d. – ONIF Cash Fund 0,024/683,57
DUIF Kristal Invest a.d. – ONIF Kristal Cash Plus Fund 0,64/78,08
DUIF Management Solutions – OAIF Aktiva Invest fond 4,00/168,00
DUIF Management Solutions – OAIF Bors Invest fond 3,50/70,00
DUIF Management Solutions – OMIF Balkan Investment 3,00/60,00
DUIF Management Solutions – OMIF VB Fond 2,89/121,38
DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Jahorina Koin 1,65/115,50