Budžetski deficit Mađarske dva odsto BDP-a

Neto potrebe za finansiranjem mađarskog budžeta dostigle su zaključno s trećim tromjesečjem, 910 milijardi forinti (2,7 milijardi eura) ili dva odsto BDP-a.

Prema preliminarnim podacima Narodne banke Mađarske (NBH) samo u trećem kvartalu neto zaduživanje opšte države iznosilo je 228 milijardi forinti (680,3 miliona eura), što čini 1,9 posto kvartalnog BDP-a, prenosi agencija MTI.

Mađarski državni dug je krajem septembra iznosio 66,4 procenata BDP-a, što je pad u odnosu na 66,5 procenata na kraju juna, kao i u odnosu na 70,2 procenta godinu dana ranije.

Ustav zemlje nalaže da na kraju godine udio duga u BDP-u bude manji svake godine dok se ne spusti na 50 procenata.

Nominalna vrijednost državnog duga Mađarske bila je na kraju trećeg kvartala ekvivalentna iznosu od 30,325 biliona forinti (90,5 milijardi eura), što je povećanje u odnosu na 29,667 biliona forinti na kraju drugog tromesečja i u poređenju sa 29,164 biliona godinu dana ranije.