FED istražuje digitalni dolar i njegov uticaj na monetarni sistem

Sistem Federalnih rezervi Sjedinjenih Država istražuje razvoj digitalne valute centralne banke (CBDC) i koja pitanja i rizici mogu da se pojave.

Predsjednik Odbora Federalnih rezervi Džerom Pauel je pružio odgovor na pitanje da li Federalne rezerve planiraju da lansiraju nacionalnu digitalnu valutu američkim predstavnicima Frenč Hilu i Bil Fostersu, o čemu je 20. novembra tvitovao finansijski reporter Zahari Varmbrodta, prenosi Cointelegraph.

Pauel je u pismu iznio stavove Federalnih rezervi o stvaranju CBDC-a, naglašavajući da, iako agencija trenutno ne razvija CBDC, procijenila je i nastavlja da procjenjuje troškove i koristi takve inicijative.

Pauel je otkrio da agencija provodi sopstvene eksperimente u manjim razmjerama, kako bi stekla praktično iskustvo i bolje razumjela mogućnosti i ograničenja CBDC-a.

Pauel je rekao da pre izdavanja CBDC-a, Federalne rezerve moraju da se pozabave brojnim pravnim pitanjima, uključujući monetarnu politiku i politiku plaćanja, finansijsku stabilnost, nadzor i operativna pitanja i njihovu ranjivost na visokotehnološke napade. Pauel je nastavio:

„Ako je dizajniran da bude finansijski transparentan i pruži zaštitne mere protiv nezakonitih aktivnosti, CBDC opšte namjene bi mogao da se zamisli da za Federalne rezerve vodi evidenciju svih podataka o plaćanju koristeći digitalnu valutu, a ponekad pokreće pitanja vezana za privatnost podataka i sigurnost informacija.”

Na kraju, Pauel je napomenuo da treba razmotriti brojne karakteristike dizajna za razvoj CBDC-a, uključujući upravljanje nepostojećim zalihama ove valute, neophodnost platnog sistema Federalnih rezervi za obavljanje transakcija i pitanje anonimnosti u pogledu da posjeduju i šalju CBDC.