Polovina svih radnika u svijetu strahuje od automatizacije

Svijet

Više od polovine svih zaposlenih na svijetu strahuje zbog automatizacije poslova i vjeruje da će ona ili drastično izmijeniti njihovu profesiju ili da će njihovo radno mjesto nestati u sljedećih deset godina, navodi se u istraživanju koje je sproveo PricewaterhouseCoopers (PwC).

Kako prenosi portal Business Review, savremena radna snaga očekuje od svojih poslodavaca da ih obuči za novu digitalnu budućnost, a više od tri četvrtine njih bi naučilo nove vještine ili u potpunosti promijenilo svoju vokaciju kako bi poboljšali šanse za zaposlenje u budućnosti.

Uprkos ovim rezultatima, nadpolovična većina ispitanika, njih 61%, smatra da će tehnologija donijeti pozitivne promjene njihovom zaposlenju.

Muškarci češće od žena smatraju da će tehnologija imati pozitivan uticaj na njihov posao, i takođe češće uče nove digitalne vještine.

Prethodno istraživanje koje je sproveo PwC je ukazalo da će 30% svih poslova biti ugroženo do 2035. godine.