Austrijska banka kupuje bonove preduzeća i dijeli ih građanima

Banke

Tako banka pomaže siromašnima, a ujedno podstiče privredu.

Šparkase kupuje od, na primjer, pekara, radnji s namirnicama, frizera, poljoprivrednika, taksista…bonove u vrijednosti od 5.000 eura, koje potom dijeli osobama kojima je neophodna pomoć, a koje žive u Kornojburgu i susjednim opštinama i to čini preko humanitarnih organizacija Karitas, Crveni krst, Hilfsverk, Folkshilfe.

“Sada je važna solidarnost. Želimo da podržimo građane u našem regionu našim sredstvima”, rekao je direktor banke Arman Drobeš u izjavi ORF-u.

Banka je pozvala sve male i srednje preduzetnike koji su njeni klijenti da se jave ako žele da prodaju bonove banci.