NLB preuzela lidersku poziciju…

Po završnim računima za 2016. u bankarskom sektoru RS, značajno su smanjena negativna salda u kome banjalučka Addiko banka i dalje prednjači, a slijedi je Pavlović banka sa 17,2 miliona KM gubitka

Da je Pavlović banka u 2016. poslovala sa 17,2 miliona KM gubitka u finansijskom sektoru i nije dočekana sa iznenađenjem. Naročito, nakon brojnih afera koje su ovu banku pratile. Razlog za zabrinutost ima 218 radnika banke, ali i preostali klijenti jer će, bez obzira na stav banke i uvjeravanja da je stabilna, rezultat biti novo povlačenje depozita, i pitanje je da li će banka moći da podnese još jedan udar.

Samo godinu dana ranije Pavlović banka je prikazala 425.645 KM dobiti koja se, tvrde, akumulirala na iznos od 4,6 miliona KM iz ranijih godina, što će se iskoristiti za pokriće gubitka, dok će se preostali dio od 12,6 miliona KM pokriti akcijskim kapitalom, a ove godine je predviđena i nova dokapitalizacija od 10 miliona KM.

Ipak, lider među gubitašima je bivša Hypo Alpe Adria banka, odnosno Addiko banka Banjaluka, sa minusom od devet miliona KM. Gubitak je značajno smanjen u odnosu na godinu ranije, od čak 52,5 miliona KM. Glavni razlog prošlogodišnjeg minusa su date olakšice klijentima za konverziju kredita u švajcarskim francima.
– Ukupna vrijednost datih CHF olakšica iznosila je 26 miliona KM, a što je išlo direktno na teret troškova banke uzrokujući gubitak po ovom osnovu u iznosu od 16,6 miliona KM, a što je direktno uticalo na konačan godišnji gubitak banke.

Addiko banka će i ove godine, sudeći po tvrdnjama advokatske kancelarije Baroš, imati dosta problema zbog kredita u švajcarcima. Okružni privredni sud u Banjaluci usvojio je tužbeni zahtjev koji je za klijenta tražila ta advokatska kancelarija i obavezao Addiko banku na isplatu ukupnog novčanog iznosa od oko 1.850.000 KM, na osnovu proizvoljnog povećanja libora i nedozvoljenog povećanja kamatne marže.

Do sada je sličnih problema imala samo NLB banka kojoj je početkom 2016. Osnovni sud u Banjaluci presudio isplatu određenog novčanog iznosa na ime pravno neosnovanog bogaćenja zbog pogrešnog obračuna euribora, koji nije usklađen sa tržišnom vrijednošću.

Mada je izgubila primat po dobiti, Unicredit banka je za 1,8 miliona KM uvećala dobit na 22,8 miliona

Ipak, to nije smetalo da NLB banka za 10,1 miliona poveća dobit u odnosu na 2015. i da sa 28,8 miliona preuzme lidersku poziciju od do sada neprikosnovene Unicredit banke koja je takođe za 1,8 miliona KM uvećala dobit na 22,8. miliona KM. Interesantno je da NLB banka ima zaradu 463 KM po jednoj akciji, a da je tokom godine angažovala 498 radnika u odnosu na 425 KM zarade po akciji kod dosadašnjeg lidera.

Nova banka lani je povećala dobit na 13,4. miliona KM i ona će, kako je saopšteno, najvećim dijelom biti raspoređena u kapital. Tako će kapital biti povećan za 10,17 miliona i nakon okončanja emisije novih hartija od vrijednosti iznosiće 125,99 miliona KM. U toj banci trenutno radi 673 radnika, što predstavlja najveći broj zaposlenih u bankarskom sektoru RS.

– Sberbank je izašla iz krize jača nego prije. Rekordna dobit i rast zarade po dionici postignuti su kroz značajna poboljšanja efikasnosti i radikalne promjene u svim poslovnim procesima. Naši kontinuirani napori u digitalnoj transformaciji, te organizacioni razvoj, čvrsti su temelji za održivi rast Sberbank u ovom dinamičnom okruženju – izjavio je Herman Gref, predsjednik Izvršnog odbora Sberbank. Ćerka banke sa sjedištem u Banjaluci prikazala je 4,04 miliona KM dobiti, i u odnosu na rezultat iz 2015. zadržala je stabilno poslovanje. Zarada po akciji iznosi 61 KM, a u banci je angažovan 371 radnik.

Sa pozitivnim kontinuiranim poslovanjem može se pohvaliti i MF banka sa rezultatom 700.000 KM boljim u odnosu na 2015. godinu. 2,9 miliona KM zaradilo je 190 radnika.

Na pozitivne grane iz minusa od 2,4 miliona KM izašla je i Komercijalna banka.
– Finansijski rezultat 410.256 KM kao i promjene u Upravnog odbora banke osnov su za dalju stabilizaciju – saopštili su iz Komercijalne banke. (Z. Šarenac)