Njemačka očekuje manjak prihoda od poreza za 100 milijardi eura

Svijet

“U poređenju sa procjenom iz oktobra, prihodi od poreza biće za 98,6 milijardi eura manji od očekivanih”, istakli su u saopštenju stručnjaci ministarstva finansija.

Oni su precizirali da će savezna država imati manje 44 milijardi eura, pojedinačne države 35 milijardi, a opštine 15,6 milijardi eura.

Prema novoj procjeni, ukupni prihodi od poreza u 2020. godini biće 717,8 milijardi eura u odnosu na 799,3 milijardi eura prošle godine.

Njemačka će ove godine imati prvi put od finansijske krize 2009. manje prihode od poreza, ali se očekuje da će oni biti povećani naredne godine.

Vlada u Berlinu je suspendovala ograničenje na javni dug i planira 156 milijardi evua novih zajmova, a sve u cilju podrške privredi u doba krize.

Njemačka vlada predviđa da će u ovoj godini biti istorijska recesija od 6,3 odsto zbog uvođenja restriktivnih mjera u borbi protiv pandemije COVID-19.