Šesnaest banka stvara evropsko rješenje za plaćanja

Banke

Ambicija EPI-ja je da stvori jedinstveno panevropsko rješenje za plaćanje kojim će se koristiti Instant Payment / SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst), koji će ponuditi karticu za potrošače i trgovce širom Evrope, digitalni novčanik i P2P plaćanja.

Rješenje ima za cilj da postane novo standardno sredstvo plaćanja za evropske potrošače i trgovce u svim vrstama transakcija, uključujući trgovinu putem interneta, on-line, podizanje gotovine i “peer-to-peer”, pored postojećih međunarodnih rješenja plaćanja.

Cilj EPI-ja je da ponudi rješenje za digitalno plaćanje koje se može koristiti bilo gdje u Evropi i nadići fragmentovani krajolik koji trenutno i dalje postoji. Čineći to, osnivači EPI reagiraju na trgovinske i potrošačke zajednice koje su pozvale inicijative za plaćanje da preuzmu panevropski pristup.

EPI će prije svega koristiti evropskim građanima, podstaknuti inovacije u svijetu plaćanja. Više od 50 odsto transakcija plaćanja na malo u Evropi i danas se vrši gotovinom.

Postojeća rješenja za digitalno plaćanje su u Evropi fragmentirana, a evropski građani još uvijek nisu u mogućnosti digitalno platiti svugdje.

Štaviše, kriza Covid-19 ukazala je na potrebu za ujedinjenim evropskim rješenjem za digitalno plaćanje. U tom smislu, EPI također ima za cilj da uskladi evropski platni ekoistem banaka, trgovaca i pružalaca platnih usluga, doprinoseći tome jačanju jedinstvenog tržišta i evropske digitalne agende.

Očekuje se da će se početak implementacione faze ostvariti u narednim sedmicama stvaranjem privremene kompanije u Briselu, koja će utvrditi jasne rezultate, uključujući dovršenje tehničkog i operativnog plana i pokretanje sprovedenih radova kako bi se postiglo najbolje korisničko iskustvo u klasi.

Svaka banka će evaluirati postignuća ove privremene kompanije prije nego što pređu na konačnu korporativnu strukturu EPI-ja.