EBRD želi da postane većinski zelena banka

Banke

Do 2025. više od 50 odsto ukupnih ulaganja EBRD-a trebalo bi da bude usmjereno u podršku zelenom ekonomskom oporavku zemalja u kojima EBRD posluje, pri čemu bi se u obzir uzimale posljedice pandemije korona virusa, objavio je EBRD u srijedu, prenosi Seebiz.

Ulaganja bi se povećala inovativnim pristupom nizu područja, objašnjavaju u banci, skicirajući ‘ozelenjavanje’ finansijskog sektora i energetskih sistema, dekarbonizaciju industrije, održive gradove i komunikacione i sisteme snabdijevanja hranom, te očuvanje ‘prirodnog kapitala’.

Posebno bi se vodilo računa o pravednoj tranziciji, rodnoj ravnopravnosti, prilikama koje pruža cirkularna ekonomija, te o zelenim digitalnim rješenjima i o ulozi energetske efikasnosti, navodi se u saopštenju.

Banka će temeljno provjeravati sva ulaganja kako bi bila sigurna da su u skladu s Pariškim sporazumom o klimi ali i odgovarajućim planovima zaštite klime u zemljama u kojima posluje, vodeći računa o njihovim prioritetima.

Povećala bi i kapacitete za podršku u razvoju strategija klimatske otpornosti i pojačala nastojanja na mobilizaciji zelenih ulaganja.

U planu je i pojačani rad na smjernicama, kako bi svih 38 zemalja moglo efikasno ostvariti ciljeve zaštite klime i okoline, te saradnja sa drugim multilateralnim zajmodavcima, navodi se u saopštenju.

Novi plan za zelenu ekonomsku tranziciju usvojio je jučer EBRD-ov odbor direktora a bazira se na bančinim načelima usvojenim uoči Pariškog samita o klimi 2015. godine.