Svjetska banka prognozira rast kineskog BDP-a na 7,9 odsto u 2021. godini

Svijet

Rast kineskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) ubrzaće se na 7,9 odsto sljedeće godine sa dva procenta iz 2020. godine, navodi se u izvještaju Svjetske banke, objavljenom u srijedu.

Predviđa se da će se rast BDP-a te zemlje vratiti na nivo prije pandemije do 2021. godine, kao odgovor na poboljšanje povjerenja potrošača i preduzeća i bolje uslove na tržištu rada.

Svjetska banka je rekla da će, iako je stopa rasta ostala nepromenjena u odnosu na ljetnje projekcije, Kina morati da se kreće kroz neke kratkoročne neizvjesnosti.

Zajedno sa fleksibilnom i podržavajućom monetarnom politikom, Kina bi mogla da koristi svoj fiskalni prostor da bi se zaštitila od negativnih rizika po rast i obezbijedila nesmetanu rotaciju sa javne na privatnu potražnju.

Banka je predložila da se posebni direktni fiskalni transferi lokalnim samoupravama (novi mehanizam pokrenut ove godine kako bi se osiguralo da fiskalna i pomoćna sredstva mogu direktno primati vladina odjeljenja i entiteti na primarnom nivou) mogu produžiti do sljedeće godine i izričito usmjeriti ka povećanju socijalne potrošnje i/ili “zeleno ulaganje” lokalnih samouprava.

U pogledu monetarne politike, Kineska centralna banka bi trebalo da se vrati konvencionalnijim alatima, dok bi postupno ukidala ciljeve vezane za pozajmice i olakšice – usvojene kako bi zemlja pružila ciljanu podršku u kontekstu ekonomskog šoka zbog kovida-19, navodi se u izvještaju.

Prema stavu vodećeg ekonomiste Svjetske banke za Kinu, a to je Sebastijan Ekardt, zemlja će morati da istakne potencijal rasta svojih najrazvijenijih i najinovativnijih gradskih područja i gradskih klastera, kako bi rebalansirala ekonomiju.

“Takav pomak moraće biti praćen fiskalnom politikom, kako bi se osiguralo pravednije pružanje javnih usluga i povećala ulaganja u ljudski kapital, za ljude koji žive van urbanih područja i obalnih provincija”, kaže on.