IRB u decembru plasirala 11 miliona KM za stambene kredite

BiH

Investiciono – razvojna banka (IRB) Republike Srpske plasirala je ukupno 618,4 miliona maraka stambenih kredita.

Što se tiče ove godine, odobreno je ukupno 797 kredita u iznosu od 67,1 milion KM, od čega samo u decembru 123 kredita u iznosu od 11 miliona KM.

U IRB-u navode da je kreditima omogućeno rješavanje stambenog pitanja za oko 12.700 korisnika i njihovih porodica.

„Planirani plasman u 2020. godini za kreditnu liniju „Stambeni krediti“ bio je 30 miliona. Potražnja je bila izrazito velika pa je plan ostvaren već početkom jula. Sprječavanje odliva mladih i stručnih kadrova, briga o socijalnim i grupama od posebnog interesa za RS, te poboljšanje njihovog životnog standarda, glavne su odrednice kojim se IRBRS rukovodila u dizajniranju ovih kreditnih proizvoda“, naveli su u IRB-u.

Stambeni krediti IRB-a u ukupnim kreditima bankarskog sektora RS odobrenih za te namjene učestvuju sa oko 40 odsto.