EU planira da uvede minimalnu platu na nivou Unije

Svijet

Krenulo je s Uberom, a danas se sve više biznisa želi pretvoriti u platforme i stoga EU planira da uvede minimalnu platu na nivou Unije.

Zastupnici Evropskog parlamenta traže da se za zaposlene raznorodnih onlajn platformi propišu minimalna plata i minimalni radni uslovi te da im se omogući da bolje balansiraju između poslovnog i privatnog života.

“Evropska unija jedna je od najbogatijih regija u svijetu, no 95 miliona Evropljana živi na rubu siromaštva”, rekla je Ozlem Demirel, zastupnica Ujedinjene evropske ljevice/Nordijske zelene ljevice.

“Ne smijemo da dopustimo da ekonomski ciljevi nadjačaju socijalnu zaštitu”, istakla je.

Evroparlamentarci su pozdravili predlog Evropske komisije da se izda direktiva o primjerenim minimalnim platama, opisavši ga kao važan korak na putu do toga da je svako adekvatno plaćen za svoj rad te da može da učestvuje u društvenoj zajednici, piše Jutarnji list.

Zastupnici naglašavaju da zakonom propisana minimalna plata mora biti iznad granice siromaštva te da poslodavci od minimalne plate ne bi smjeli da odbijaju troškove rada poput smeštaja, poslom uslovljene uniforme, alat, ličnu zaštitu i drugu opremu.

Rečeno je i da se zakonodavni okvir o minimalnim uslovima rada mora primjenjivati na sve radnike, pa i na atipične djelatnike u digitalnoj ekonomiji koji često rade u nesigurnim uslovima. Ti radnici, drže evroparlamentarci, moraju da budu pokriveni postojećim zakonima o radu i socijalnoj nezi, a mora im se dopustiti i kolektivno ostvarivanje prava.

Zastupnici drže da se ženama, s obzirom na to da im u većoj mjeri prijete siromaštvo i isključenje iz društva, mora osigurati pristup pristupačnim i kvalitetnim uslugama brige o djeci. Uz to, rečeno je i da se mora nastaviti s radom na eliminaciji razlika u finansijskoj kompenzaciji žena i muškaraca.

Prema definiciji Evrostata, kada pojedinac radi više od pola godine, a raspoloživ mu je dohodak manji od 60 posto srednjeg prihoda domaćinstva nakon socijalnih transfera (na primjer, novčana podrška za novorođeno dijete, invalidnina i naknada za topli obrok), tada mu prijeti siromaštvo zaposlenih. Evrostatovi podaci pokazuju da se 9,4 posto stanovništva Unije u 2018. godini nalazilo na rubu siromaštva.