EIB-ovo istraživanje pokazuje rast potražnje za kreditima

Svijet

Evropska investiciona banka (EIB) objavila je redovno proljećno izdanje svog istraživanja o trendovima u bankarskom kreditiranju na finansijskom tržištu centralne, istočne i jugoistočne Evropu. Ovogodišnje istraživanje pokazuje da je došlo do pooštravanja uslova kreditiranja malih i srednjih kompanija, dok su istovremeno krediti namijenjeni domaćinstvima sve pristupačniji. Tražnja za finansijskim sredstvima i zajmovima raste za sve kategorije klijenata. Analiza je takođe ustanovila da postoji visoka posvećenost međunarodnih bankarskih grupacija koje posluju u regionu, kao i spremnost da nastave operacije u istom ili većem obimu.

Istraživanje nudi uvid u aktivnosti bankarskih grupacija, njihovih podružnica i lokalnih predstavništva, kao i projekcije kretanja kreditnih aktivnosti na ovom tržištu. Takođe, analizira i potražnju za finansijskim sredstvima i njihovu dostupnost za mala i srednja preduzeća, korporacije i domaćinstva, posebno kada su u pitanju uslovi finansiranja. Daje procjenu marketinškog potencijala i pozicioniranje finansijskih institucija, kao i analizu kretanja nenaplativih kredita na lokalnim tržištima.

Kompletno istraživanje za pojedinačne zemlja Zapadnog Balkana i analize pročitajte ovdje.

“Naše najnovije istraživanje pokazuje da je regulatorna pomoć za borbu protiv covida-19 bila ključna za ublažavanje najkritičnijih posljedica za bankarski sektor u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi tokom 2020. i na početku 2021. godine,” izjavio je potpredsednik EIB-a Ricardo Mourinho Félix zadužen za ekonomska istraživanja.

“Kako bi se izborio sa pooštrenim uslovima za kreditiranje malih biznisa i preduzeća, i sa ukidanjem moratorijuma na kredite, Region može da računa na svoje međunarodne partnere. Grupacija EIB će nastaviti da pruža podršku, pogotovo kroz panevropski garancijski fond, kao i svoje regularne investicione i savjetodavne aktivnosti, težeći da oživi investicije potrebne za ekonomski oporavak regiona na putu ka zelenoj, digitalnoj tranziciji i većoj konkurentnosti,” dodao je.

“Finansijski sistem u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi pokazuje izuzetnu otpornost prema najvećem ekonomskom udaru koji je doživio. Međunarodne banke nastavljaju da podržavaju region. Međutim, naše istraživanjem pokazuje slabu investicionu potražnju i još uvijek stroge uslove kreditiranja malih biznisa i preduzeća. Da bi se pojačale investicione aktivnosti, potreban je kontinuirani zajednički napor javnog i privatnog sektora kako bi se region oporavio i nastavio da napreduje u pravcu zelene i digitalne tranzicije,” rekla je glavni ekonomista EIB-a Debora Revoltella.

Istraživanje tržišta kredita za centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu deo je redovnih aktivnosti EIB-a, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Svjetske banke u okviru “Bečke inicijative”, okvira za čuvanje finansijske stabilnosti evropskih zemalja u razvoju.

Kako se razvija ponuda i potražnja zajmova?

U proteklih šest mjeseci, banke su zabilježile manje zahtjeva za investicijama, dok su potrebe za obrtnim sredstvima nastavile da pozitivno utiču na ukupnu potražnju za zajmovima. Kretanja na tržištu nekretnina značajno su doprinjela rastu potražnje, sa kojom je porasla i ukupna tražnja za hipotekama. U poslednjih šest mjeseci, izgledi lokalnog tržišta i porast nenaplaćenih zajmova bili su glavni ograničavajući faktori za ponudu novih zajmova. U narednom periodu očekuje se da će se uslovi kreditiranja dalje pooštravati samo za korporacije, kao i mala i srednja preduzeća.