Međunarodna presuda u korist korisnika kredita u švajcarskim franci francima

Svijet

Međunarodnom presudom Arbitražnog suda, koji je dio Svjetske banke (SB), odbijeni su svi tužbeni navodi Addiko banke (nekadašnje HAAB). Utvrđeno je da  je Zakon o konverziji predstavljao odgovarajući odgovor države Crne Gore, jer je riječ o javnoj politici koja je imala za cilj ublažavanje gotovo bezizlazne situacije kojoj su bili izloženi korisnici kredita u švajcarskim francima. Čeka se još konačna odluka Ustavnog suda Crne Gore

Međunarodna presuda Arbitražnog suda, konstituisanog u skladu sa pravilima Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID), kojom su svi tužbeni zahtjevi koje je Addiko banka podnijela protiv crnogorske Vlade u vezi sa Zakonom o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure potvrđuje ono što je još 2017. godine najveća pravna instanca, Sud pravde Evropske unije (Curia), rekla o spornim kreditima. Ukratko, ,,riječ je o prevari i pljački”, interpretiraju zajmoprimci osporenih kredita.

Pomenuti Arbitražni sud odbacio je navode Addiko banke da Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure iz 2015. godine, s izmjenama i dopunama iz avgusta 2016, predstavlja povredu međunarodno-pravnih obaveza Crne Gore po osnovu Bilateralnog investicionog sporazuma između Austrije i bivše Jugoslavije, čiji je Crna Gora pravni sljedbenik. I naložio je banci da u roku od 30 dana Crnoj Gori nadoknadi 70 odsto troškova kojima je država bila izložena kako bi se branila u arbitražnom postupku.

Arbitražni sud koji je dio Svjetske banke (SB), utvrdio je da Zakon o konverziji predstavlja odgovarajući odgovor države Crne Gore, jer je riječ o javnoj politici koja je imala za cilj ublažavanje gotovo bezizlazne situacije kojoj su bili izloženi korisnici kredita u švajcarskim francima.

Iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja (MFSS) Crne Gore kazali su da ne mogu da saopšte više detalja u vezi sa tim slučajem, zbog toga jer je postupak sve do formalnog okončanja označen stepenom tajnosti – interno.

Crna Gora je Zakon o konverziji iz 2015. godine usvojila zbog građana Crne Gore koji su se našli u gotovo bezizlaznoj situaciji usljed iznenadnog i ekstrtemnog porasta iznosa koje je trebalo da otplate po osnovu (uglavnom stambenih) kredita nominalno uzetih u švajcarskim francima, nakon naglog rasta kursa te valute u odnosu na euro.

Pošto je tim zakonom ispunjeno ono što su građani tražili na sudu, njih 113 odustalo je od tužbe zbog ekonomičnosti postupka, dok je 154 klijenta odlučilo da nastavi postupak. Oni koji su odustali, podnijeli su početkom februara ustavnu žalbu kojom od Ustavnog suda traže da se poništi presuda po kojoj moraju platiti enormne sudske troškove u sporu koji su sa bankom vodili. Monitor je pisao o tome.

Ustavni sud je potom, početkom aprila ove godine, donio odluku da se obustavi prinudna naplata  sa računa građana po osnovu sudskih troškova, sve dok taj sud ne donese konačnu odluku po ovom pitanju.

Jedan od klijenata bivše Hipo Alpe Adria banke koji je podigao kredit indeksiran u švajcarskim francima, Dragan Senić za Monitor kaže da je Centralna banka dozvolila da se na tržištu naše zemlje nađe štetan bankarski proizvod. ,,Odluka Arbitražnog suda u korist Crne Gore govori samo o tome da je Zakon o konverziji bio ustavan i da je država imala pravo da se umiješa. CBCG nije radila svoj posao, nije vršila kontrolu kredita, a sastanci koje smo držali sa njima nijesu dali nikakvog rezultata. Napravljena je velika prevara, a opljačkani su ne samo građani, već i država Crna Gora, samo zato jer je jedna banka htjela da uzme dodatni profit. Sem bivšeg rukovodstva CBCG-e, koje je dozvolilo špekulativne kredite, krivo je i sadašnje, koje je opstruiralo primjenu Zakona”.

Senić objašnjava da prevareni i, vremenom, dodatno osiromašeni ljudi nijesu bili u situaciji da vraćaju kredite. Rate i glavnice kredita uvećavane su i po nekoliko puta. ,,Hypo Alpe Adria Development DOO (nekadašnja Heta, a sadašnja Holdco East), faktoring kompanija na koju je banka prebacila kredite koje nije mogla da naplati, a koja je otvorena za jedan euro, bila je u obavezi da plati preuzeta potraživanja, ili obavezne rezervacije, u iznosu od preko 240 miliona eura. To nije uradila. Neplaćanje obaveznih rezervacija utiče i na kreditni rejting države, što je zasebna priča. Važno je naglasiti da je riječ o banci i preduzećima koji su registrovani u Crnoj Gori, i za njih važe crnogorski zakoni”.