Eurozona zabilježila trgovinski deficit od 7,6 milijardi eura

Svijet

Eurozona je u februaru 2022. godine zabilježila deficit od 7,6 milijardi dolara u robnoj trgovini sa ostatkom svijeta naspram suficita u istom mjesecu prošle godine od 23.6 milijardi eura, prema preliminarnoj procjeni evropske statističke službe Eurostat.
Prema podacima objavljenim na veb sajtu Eurostata, izvoz robe iz eurozone na tržišta izvan 19-članog monetarnog bloka iznosio je u februaru 215,8 milijardi eura, i veći je za 17 posto na godišnjem nivou.

Uvoz robe je istovremeno bio vrijedan 223,4 milijarde eura, što je rast od 38,8 posto u odnosu na februar 2021, a prvenstveno je podstaknut daljim povećanjem uvoza energije.

Trgovina između članica eurozone je u posmatranom mjesecu porasla na 202,5 milijardi eura, ili za 25,6 procenata međugodišnje.

Evropska unija je takođe u februaru uknjižila deficit od 15,8 milijardi eura u robnoj razmjeni sa ostatkom svijeta, dok je u istom mjesecu godinu dana ranije imala suficit od 21,4 milijarde eura.

Prema prvoj procjeni Eurostata, izvoz robe na tržišta izvan EU iznosio je 191,9 milijardi eura, što je za 16,4 posto više nego u februaru 2021, dok je uvoz iz ostatka svijeta porastao za 44,7 posto na 207,7 milijardi eura.

Robna razmjena unutar EU je porasla u izvještajnom mjesecu za 22,6 procenata na godišnjem nivou, na 315,1 milijardu eura.