Norveška: Kvartalna potrošnja veća od prihoda prvi put u 25 godina

Svijet

Neobičan deficit od 9,5 milijardi dolara pojavio se nakon što je pandemija kovid 19 dovela do naglog pada poreskih prihoda i cijene sirove nafte, a potrošnja je povećana kako bi se zaštitila ekonomija.

“Dividende suverenog fonda za finansiranje i državnih preduzeća takođe su pale, a primjetan je i nagli pad vladinog prihoda od vlasničkih udjela u naftnoj industriji”, ističe se u saopštenju SSB-a.

U saopštenju se navodi da je javni sektor zaštitio privatni od većeg dijela pada prihoda.