Švajcarska protiv zapljene zamrznute ruske imovine

Svijet

Ukrajinski planovi da zaplijeni čak 500 milijardi dolara zamrznute ruske imovine, kako bi finansirala oporavak zemlje, naišli su na snažan otpor Švajcarske, domaćina međunarodne dvodnevne konferencije o oporavku Ukrajine, javlja Guardian.

Švajcarski predsjednik Ignacio Cassis odustao je od tog plana rekavši da je zaštita vlasničkih prava temelj liberalne demokratije, piše britanski list.

Na konferenciji za novinare istakao je ozbiljnu zabrinutost nekih čelnika da prijedlozi zapljene ruske imovine predstavljaju opasan presedan i trebaju posebno pravno obrazloženje.

“Pravo na vlasništvo je osnovno pravo, ljudsko pravo”, rekao je u Luganu i dodao da se takva prava mogu kršiti, kao i tokom pandemije, ali samo dok za to postoji zakonska osnova.

Kassis je takođe najavio da je legitimno zamrznuti imovinu kako bi se raščistilo vlasništvo nad njom ili postoji li uzročna veza s ratom, odnosno počinjenim zločinom, ali da se mora uzeti u obzir i načelo proporcionalnosti prema međunarodnom pravu.

Švajcarska je jedna od mnogih zemalja sa strogim zakonima o bankarskoj tajni koja nije oduševljena pljenidbom privatne imovine u političke svrhe, piše Guardian.