SET 2023: Samit dobre energije

KOLUMNE

U organizaciji Elektroprivrede RS, Grada Trebinje i preduzeća „SET“ d.o.o. Trebinje, a uz podršku Vlade Rrpublike Srpske i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Trebinje će od 22. do 25. marta, po četvrti put biti domaćin prestižnog samita energetike, koji se ove godine predstavlja sloganom „Energetska stabilnost Zapadnog Balkana“

piše Aleksandar BRANKOVIĆ, direktor SET-a

Devet panela na kojima će se govoriti o najaktuelnijim temama trebalo bi da pruže odgovore na ključna pitanja važna za razvoj energetskog sektora u regionu i usklađenost zakonodavstva iz te oblasti sa direktivama EU, energetskom politikom i procesom integracije. Ako je suditi po poslovnom ugledu i reputaciji učesnika ovog samita, za očekivati je da će ovogodišnji skup u Trebinju predočiti viziju koja će nadmašiti visinu Leotara i da će se za ideje rođene ispod ovog simbola Trebinja čuti širom Evrope.

Najavljen je dolazak vodećih energetskih kompanija i visokih zvanica iz energetskih i finansijskih institucija zemalja regije, te donosioca važnih političkih odluka.

Odmah nakon pozdravnih govora na svečanoj ceremoniji otvaranja, predviđena je plenarna sesija „Ubrzanje regionalnog održivog plana i prelaz na čistu energiju“, sa posebnim akcentom na ulogu EU u tom procesu. O ovoj temi, pored moderatora Janeza Kopača, donedavnog direktora Sekretarijata Energetske zajednice i aktuelnog konsultanta projekta EU4 Energi, govoriće Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva u Vladi RS, Miroslav Tomašević, generalni direktor EPS, Luka Petrović, generalni direktor ERS i Milutin Đukanović, predsjednik Uprave EPCG.

Misija SET-a i jeste da u skladu sa zelenom agendom trasira energetski put regiona

Činjenice da se svijet suočava sa velikom energetskom krizom i da mnoge zemlje, ma koliko težile brzom prelasku na čistu energiju, zbog velikog procenta uglja u ukupnoj proizvodnji električne energije, nemaju hrabrosti da se odreknu termoelektrana, garantuju zanimljiv dijalog i obračun argumentima. Jasno je da je region u raskoraku između zacrtanih ciljeva Zelene agende i potreba za sigurnim i stabilnim snabdijevanjem, ali i da je situacija izazvana ratom u Ukrajini usporila gašenje termoelektrana i istovremeno ubrzala gradnju objekata iz obnovljivih izvora.

BiH i zemlje regiona prihvatile su obaveze usklađivanja regulative sa standardima EU, među kojima je i dekarbonizacija, odnosno zamjena proizvodnje energije iz fosilnih goriva sa obnovljivim izvorima. Iako svjesne preuzetih obaveza, vrlo je vjerovatno da će jednim glasom zatražiti razumijevanje EU za dinamiku prilagođavanja rokovima u cilju održavanja energetske stabilnosti.

Prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije stvara probleme i zahtjeve za razvojem prenosnih mreža i prihvat energije na distributivnu i prenosnu mrežu i neminovno nameće zahtjeve za ubrzanim razvojem samog sistema, što će takođe biti tema jednog panela. Istovremeno, zbog sve veće decentrailzovane proizvodnje električne energije u neposrednoj blizini potrošača ili kod samih potrošača, snabdjevačima postaje teško zadovoljiti sve promjenljiviju ponudu i potražnju. Upravo zbog toga u prvi plan iskaču pojmovi i tehnička rješenja kao što su skladištenje energije, mikromreže, prilagođavanje potražnji i mjere energetske efikasnosti.

Jedna od najaktuelnijih tema svakako je podrška „prozjumerima“ i tretman malih proizvođača priključenih na distributivnu mrežu. Program energetske održivosti domaćinstava, koji je sačinila ERS, u svojoj prvoj fazi predviđa ugradnju 50.000 fotonaponskih sistema instalisane snage od tri do sedam kilovata na krovovima njihovih stambenih objekata, koji su već priključeni na elektrodistributivnu mrežu, kako bi pod vrlo povoljnim uslovima, uz subvenciju javnog snabdjevača RS, proizvodili električnu energiju za sopstvene potrebe.

Na samitu će se govoriti o temama vezanim za cijenu električne energije i izazovima daljeg razvoja tržišta električne energije, ulozi distribuirane proizvodnje, bezbjednosti energetskog sektora u oblasti mjerenja i prenosa, o pogonskoj spremnosti termoelektrana i hidroenergetskih postrojenja, razvoju elektromobilnosti u regiji, snabdijevanju gasom, naftom i ugljem u vrijeme energetske krize, sa akcentom na dekarbonizaciju.

Osim dekarbonizacije i decentralizacije, kao dio prioritetnog 3D u energetici biće apostrofirana i digitalizacija. Sve više svjesniji digitalnih mogućnosti, na Samitu će posebno biti istaknut značaj razvoja, implementacije i primjene digitalnih rješenja u proizvodnji, potrošnji i transportu energije kako bi bio ostvaren puni potencijal  energetike.

Osim dekarbonizacije i decentralizacije, kao dio prioritetnog 3D u energetici biće apostrofirana i digitalizacija

Već provjerena organizacija, pažljivo odabrane teme, poslovni ugled i reputacija učesnika i ambijent u očaravajućem Trebinju daju sliku najboljeg samita ovog tipa u regionu. Skup zaista ima veliku širinu. Nigdje se, kao podno Leotara, na  jednom mjestu ne mogu naći najuticajniji ljudi iz politike, zvučna imena iz svijeta energetike, energetska reprezentacija Zapadnog Balkana, investitori. I svi oni u međusobnom dijalogu traže najbolja rješenja. I na marginama događaja kreiraju se korisni razgovori i ukrštaju se  stavovi o najvećim izazovima, traži se zeleni put za region.

Ozbiljan pristup i organizacija vidljivi su od dočeka gostiju do spuštanja zavjese. Dobra energija, koja je vidljiva na svakom koraku, garantuje uspjeh. I što je najvažnije, organizatori su svjesni da se on ne mjeri brojem posjeta, iako iz godine u godinu, okuplja sve veći broj učesnika, već postignutim rezultatima nakon njegovog održavanja, realizacijom individualnih i zajedničkih projekata o kojima bude riječi, a koji su evidentni. Između ostalih, prošle godine u Trebinju uoči samog otvaranja SET-a potpisan je Ugovor o nabavci opreme za HE Dabar vrijednosti 30 milina eura.

Misija SET-a i jeste da u skladu sa zelenom agendom trasira energetski put regiona, u smislu izrade strateških dokumenata, približavanja evropskim politikama, definisanja zajedničkih projekata i ciljeva koji će zemljama iz regiona omogućiti da se pridruže evropskim i svjetskim trendovima tranzicije.

Grad Trebinje kao odličan domaćin, ERS kao energetski lider Zapadnog Balkana i SET doo kao sjajan organizator garantuju još jedan vrhunski Samit koji će biti u funkciji energetske stabilnosti, ali i razvojne šanse regiona Jugoistočne Evrope.