Energetika je najveći potencijal Republike Srpske

KOLUMNE

Energetska kriza uzdrmala je brojne evropske zemlje koje nisu sigurne da li će uspjeti da obezbijede dovoljne zalihe energenata za zimu. Vlada Republike Srpske je i u tom pogledu pokazala visok stepen odgovornosti i brige prema građanima i u teškim uslovima konstantnih poremećaja i promjena na tržištu svojim politikama uspjela da zadrži postojeću cijenu električne energije najnižom u regionu

piše Petar ĐOKIĆ,  Ministar energetike i rudarstva Vlade Republike Srpske

Republika Srpska će u narednih deset godina u energetskom smislu biti bezbjedna, zaštićena i stabilna jer će imati dovoljne količine energije za sopstvene potrebe, a i značajne količine energije za prodaju na spoljna tržišta. Konstattacija je, iza koje stojim kao ministar energetike i rudarstva i koja mi daje za pravo da kažem da zahvaljujući velikim neiskorištenim potencijalima imamo velike mogućnosti za nova ulaganja u dalji rast i razvoj Srpske. Kilovat-sat proizvedene električne energije postao je naš vodeći resurs na kome možemo i treba, da baziramo dalji razvoj Republike Srpske.

Iz tog razloga uvijek govorim da energetika, kao sektor koji u sebi nosi najveći potencijal i najviše mogućnosti, treba da bude faktor podsticanja napretka naše države.

Vlada RS uspjela je da ovaj sektor predstavi i etablira kao područje u kom leži nepregledan kapacitet za razvoj novih projekata i, samim tim, veći priliv novca u našu privredu.

Ukupna vrijednost energetskih projekata koji su u Srpskoj trenutno započeti ili ugovoreni iznosi 2,2 milijarde KM, što jasno ukazuje da se krećemo prema cilju koji smo zacrtali Strategijom razvoja energetike Republike Srpske, a to je da u ovaj sektor do 2035. godine uložimo 11,5 milijardi KM.

U ovom trenutku, imamo zahtjeve za oko 1.000 novih megavata investicija u sektor obnovljivih izvora energije. Ovo je impresivan podatak koji govori da smo napornim radom prethodnih godina uspjeli u našim namjerama da ispromovišemo komparativne prednosti Republike Srpske, kojih je mnogo i da ih stavimo u funkciju daljeg ekonomskog osnaživanja naše zemlje. Mnogim partnerima iz drugih država otvorili smo vrata i omogućili da investiraju kod nas. Osnova našeg djelovanja je da gradimo politiku otvorenosti prema onima koji žele da ulažu u Republici Srpskoj.

Ukupna vrijednost energetskih projekata koji su u Republici Srpskoj trenutno započeti ili ugovoreni iznosi 2,2 milijarde KM

Promjene koje se sada dešavaju u evropskim državama, posebno u pogledu nedostatka električne energije i energenata, samo nam daju dodatnu šansu da ubrzamo sve započete i planirane investicione aktivnosti.

Veliku ulogu u kompletnom energetskom sistemu kao nosilac aktivnosti treba da ima Elektroprivreda Republike Srpske. Ona mora biti što efikasnija, organizovanija i stabilnija i u stanju da odgovori svim izazovima. Želimo da je ojačamo i učinimo održivom i konkurentnijom na tržištu na način da, zajedno sa državom, bude nosilac svih velikih projekata od strateškog značaja za našu zemlju i na taj način stekne neophodni kapital za dalje investicije, koje će značiti razvoj i prosperitet.

Da bi sačuvali stabilnost sistema, moramo ulagati i u pogonsku spremnost naših termoelektrana, ali u budućnosti najveće kapacitete usmjeriti na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. U tom segmentu smo, pored velikih projekata, napravili iskorak i snažno stali iza projekta postavljanja manjih solarnih postrojenja na krovove domaćinstava i proizvodnih preduzeća i taj projekat se trenutno realizuje. Značaj ovog projekta je veliki jer je u osnovi direktno usmjeren na benefite stanovništva, a pored toga omogućiće sistemu da raspolažemo sa većom količinom energije koju će moći da plasira na tržištu po daleko većim cijenama.

Energetska kriza uzdrmala je brojne evropske zemlje koje nisu sigurne da li će uspjeti da obezbijede dovoljne zalihe energenata u zimskom periodu. Sve ovo dovelo je do velikih poremećaja na tržištu i „divljanja“ cijena električne energije i energenata. Ta cijena će se vremenom stabilizovati u odnosu na sadašnje zabrinjavajuće trendove rasta, ali će i nakon krize sigurno ostati daleko viša. Vlada Republike Srpske je i u tom pogledu pokazala visok stepen odgovornosti i brige prema građanima i u teškim uslovima konstantnih poremećaja i promjena na tržištu svojim politikama uspjela da zadrži postojeću cijenu električne energije najnižom u regionu. U međunarodnom trgovanju ona trenutno košta oko 1.000 eura po megavat-satu i raste iz dana u dan, dok je kod nas oko 30 puta niža.

Međutim, u svemu treba biti proaktivan i upozoriti na sljedeće.

Zbog veoma nepovoljne hidrološke situacije ove godine, koja je rezultirala sa veoma malo padavina i dugotrajnim sušnim periodima, do kraja ove godine sigurno nećemo imati viškove proizvedene energije, a ukoliko je budemo prekomjerno trošili nećemo imati kako da je nadoknadimo i bićemo i mi prinuđeni da je kupujemo po zabrinjavajuće visokim cijenama na evropskom tržištu, što može da prouzrokuje potrebu rasta cijena i za naše krajnje potrošače.

Kako bismo izbjegli taj scenario i dalje održali politiku niskih cijena pristupačnih za naše građane, potrebno je da racionalno i efikasno koristimo naše resurse, da se odgovorno i domaćinski odnosimo prema njima.

Poznato je da su mnoge evropske zemlje u posljednje vrijeme uvele rigorozne mjere štednje i potrošnje energenata i razumljivo je da kao dio Evrope moramo dati svoj doprinos izlasku iz krize koja će, dugoročno gledano, imati posljedice i kod nas. Naši kapaciteti nisu organizovani na način da mogu odgovoriti svim izazovima i promjena, ali, prije svega kroz politike, u velikoj mjeri učestvujemo u tom procesu kako bismo sa što manje poteškoća i eventualnih restrikcija kroz njega prošli.

Iskreno vjerujem da je budućnost Republike Srpske u razvoju sektora energetike i privrede veoma svijetla. To su prioritetna područja na kojima se bazira naš dalji razvoj i koja ulivaju nadu u jedan daleko kvalitetniji i bolji život naših građana, a od efekata tih investicija će veliku korist imati svi.