U Trebinju niče kompleks vrijedan 300 miliona KM

BiH

Vlada Republike Srpske usvojila je odluku o utvrđivanju investicionog projekta “Lion Hill Village” Trebinje, kao projekta od posebnog interesa za ekonomski razvoj grada Trebinje i ove regije.

Također je donijela odluku o prodaji zemljišta u svojini Republike Srpske radi realizacije ovog projekta.

Istom odlukom Vlada je ovlastila ministra trgovine i turizma da zaključi Ugovor o prodaji nepokretnosti s kupcem “Nugo Holding” Trebinje.

Predmet ugovora je zemljište na lokaciji Gorica 2 Trebinje ukupne vrijednosti 964.870 KM.

Kompanija “Nugo holding” obratila se Vladi radi realizacije direktne strane investicije “Lion Hill Village”, ukupne vrijednosti oko 300 miliona KM.

Prema dostavljenom projektu, kompleks će obuhvatati izgradnju stambeno-poslovnog objekta sa 2.020 stambenih jedinica rezidencijalnog turizma, a planirano je da projekat bude realizovan u tri faze u periodu od sedam godina.

Projekat podrazumijeva izgradnju poslovno-stambenog kompleksa, hotela, restorana, tržnog centra, stomatoloških i medicinskih objekata.

Realizacijom ovog projekta dodatno će biti obogaćena turistička ponuda grada Trebinje.

Ovo je projekat kompanije „Nugo Holding“ Trebinje, koja posluje u sastavu kompanije „Brova Holding“ iz Norveške, čiji su osnivači članovi porodice Andrić, koja je porijeklom iz Trebinja.