Suše, požari i mraz uništili poljoprivredni i stočarski sektor

BiH

Teško da će se poljoprivredni i stočarski sektor moći oporaviti od ogromne štete s kojom su ove godine suočeni od mraza, suše i požara koji su harali BiH

Ta situacija je zabrinula i parlamentarce u BiH, koji upozoravaju da  entitetske i izvršna vlast na nivou BiH moraju što hitnije preduzeti aktivnosti kako  bi se pomogao poljoprivredni i stočarski sektor.

Tako je juče Komisija za spoljnu trgovinu i carine Predstavničkog doma BiH u proceduru uputila poslaničku inicijativu Denisa Bećirovića (SDP BiH), kojom se Savjet ministara BiH zadužuje da u saradnji s entitetskim vladama najkasnije u roku od šest mjeseci, od dana usvajanja ove inicijative u ovom domu, sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi prijedlog mjera efektivne zaštite domaće prozivodnje.

Podržana je i u dalju proceduru upućena i poslanička inicijativa Senada Šepića, koji predlaže da u dnevni red prve naredne sjednice Predstavničkog doma bude uvrštena tačka Informacija o realizaciji ranijih zaključaka i inicijativa o utvrđivanju najniže, zagarantovane cijene i sigurnog otkupa poljoprivrednih proizvoda u BiH, te prijedlog mjera za odgovor na ovu inicijativu.

Međutim, naknadno reagovanje parlamentaraca neće spasiti poljoprivrednike i stočare od propasti jer brojni stočari vjerovatno neće moći prehraniti stoku, a poljoprivrednici odustaju od proizvodnje. Poljoprivrednici u RS procjenjuju da bi šteta na usjevima mogla biti između 70 i 100 miliona KM.

Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara RS, kaže za “Nezavisne” da je najteže stočarima i da su veliki gubici u mljekarskoj industriji.

“Farme se zatvaraju. Četiri velike su već zatvorene, u Derventi dvije, u Gradišci jedna, kao i u Šamcu. O malim farmama da ne govorim”, kaže Usorac i ističe da je poblem i voda u planinskim područjima, jer su izvori presušili.

“Nemamo dovoljno vode da napojimo stoku, kukuruz i trava su izgorjeli”, kazao je Usorac.

Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS, kaže da su najveću štetu pretrpjeli voćari u Potkozarju, u opštini Gradiška.

Tvrdi da se u pojedinim oblastima proizvođači jabuka suočavaju sa štetom od 80 do 100 posto. Prinosi kukuruza, voća, povrća, industrijskog i krmnog bilja su manji za skoro 50 posto.

Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, kaže kako vlastima nije u interesu opstanak poljoprivrede, te da stočari već sad troše hranu koju su za stoku pripremili za zimu jer su usjevi uništeni.

Iz ovog udruženja tvrde da su sve poljoprivredne grane u teškoj poziciji, te da je više od 70 posto voća i povrća uništeno. Međutim, konstatuju da je najteže poljoprivrednicima u Tuzlanskom, Unsko-sanskom i Posavskom kantonu. Iz Vlade FBiH tvrde kako ne mogu proglasiti stanje elementarne nepogode dok to ne urade barem dva kantona u FBiH.

(Nezavisne novine)