CBBiH u prvom kvartalu ostvarila veću dobit nego u cijeloj prošloj godini

BiH

Centralna banka BiH zabilježila je prvom kvartalu dobit od 13,1 milion KM, a što je više nego što ja banka ostvarila u cijeloj prošloj godini, izvještava Indikator.ba.

Dobit središnje bh. monetarne institucije, kako pokazuje nerevidirani finansijski izvještaj, za oko 4,5 puta veća je nego u prvom kvartalu 2018. godine, kada je iznosila 2,8 miliona KM.

U prošloj godini banka je imala dobit od 8,4 miliona KM, a na finansijski rezultat značajno su uticali novi međunarodni računovodstveni standardi IFRS 9 koje je Banka počela primjenjivati od 1. januara 2018., a zbog kojih je morala napraviti rezervacije za moguće kreditne gubitke u iznosu od 8,1 milion KM

U prvom kvartalu ove godine, banka bilježi dobit po osnovu očekivanih kreditnih gubitaka u iznosu od 9,7 miliona KM, što je uticalo da dobit u prvom kvartalu ove godine bude značajno veća i da iznosi 13,1 milion KM.

Dobit prije rezervacija iznosi 3,4 miliona KM i blago je smanjena u odnosu na isti period prošle godine.

Izvještaj Banke pokazuje da su neto kamatni prihodi kao i neto prihodi od naknada i provizija približni prošlogodišnjim.

Operativni troškovi banke blago su smanjeni u odnosu na isti period prošle godine, pri čemu su troškovi osoblja ostali na istom nivou.