Šta sve sadrži Upitnik koji je BiH konačno dobila od EU

BiH

Koliko god je bitan rok za odgovore iz Upitnika, važniji je njihov kvalitet. Naročito što svi odgovori (na engleskom) moraju biti usaglašeni na svim nivoima vlasti – entitetima. A već sad se može naslutiti da će kod pojedinih pitanja između vlasti RS i BiH biti suprotnih viđenja

Komesar Evropske unije za proširenje Johanes Han, zvanično je danas Bosni i Hercegovini predao upitnik (3.242 pitanja) na osnovu kojih će se procijeniti da li je BiH spremna da počne proces pristupanja EU. Za sve odgovore, na engleskom, BiH ima nekoliko mjeseci. Iz njih će Evropska komisija imati sveobuhvatan uvid u politički, ekonomski, pravni, društveni i administrativni sistem zemlje; kao i iz 33 poglavlja evropske pravne stečevine. Što će zahtijevati dosta truda. Osim što će biti problema na relaciji RS – BiH, od popisa stanovništva do poljoprivrede, usvajanja odgovora, tu je i zaštita okoline.

Ukoliko BiH položi ovaj test, Evropska komisija izrađuje mišljenje koje upućuje Savjetu EU za preporuku statusa kandidata; kada mogu odmah da počnu pregovori. Druga varijanta je da BiH dobije status kandidata, ali da pregovori mogu otpočeti tek nakon što budu ispunjeni određeni uslovi. U trećoj varijanti moraju se prvo ispuniti određeni preduslovi, pa tek onda dobiti status. Ima i četvrta varijanta, s negativnim mišljenjem što je, po saznanjima Prestiža, ipak, manje moguća.
Svakako, od Hrvatske se može najviše ‘prepisati’, koja je morala da odgovori na 4560 pitanja, u roku od pet mjeseci. Makedonija je imala mjesec manje za 4666 pitanja, Crna Gora 2178 pitanja za isto vrijeme a Srbija samo dva mjeseca za 2483 pitanja.

Lista detaljnih pitanja ima za cilj da evropske institucije saznaju koliko BiH ima zgrada, u kakvim domaćinstvima građani žive, koliko ih ima stan, kuću ili nekretninu. Zanimljiva pitanja su u vezi sa naukom i obrazovanjem. Koliko učenika uči jezike i koliko ima nastavnih časova iz šaha. U dijelu vezanom za zdravlje biće pitanja koliko ljudi boluje od dijabetesa, koliko je pušača, neuhranjenih, alkoholičara, onih sa viskom krvnim pritiskom, koliko se izdvaja za zdravstvo, koliko imamo neurohirurga, koliko ima kupatila i toaleta a koliko domaćinstava bez ičeg od navedenog i koliki je potencijalni rizik od zaraze zbog nehigijene.

EU od BiH traži sve odgovore date jednim glasom, što će pokazati pravu sliku o zemlji

EU će pitati koliko je u BiH ispravnih parnih lokomotiva, kako se izdaju dozvole za padobrance ili kako su zaštićena prava putnika s invaliditetom, kako se izdaju karte za javni prevoz… koliko se domaćinstava grije na drva i ima li BiH glasačke listiće za slijepe.

EU zanima kompletna struktura bruto društvenog prihoda države, plan privatizacije javnih kompanija, koliko firmi i iz kojih zemalja posluje u BiH, ali i koliko ih se bavi popravkom tenkova, izradom vojnih softvera, koliko ima pekara, kafana, hotelskih soba.

Trebaće odgovoriti i na pitanja koliko djeluje sindikata, koji su najčešći razlozi štrajkova. Koliko BiH ima krava muzara, nemuzara, junica, ovaca, pilića i drugih domaćih životinja. U dijelu vezanom uz ribarstvo moraće se navesti i koliko je u rijekama ulovljeno šarana, pastrmke, klenova… u posljednjih 10 godina, koliko imam ribnjaka i ribočuvara, kakva je ribarska flota na rijekama, koje vrste ribe i žaba se mogu kupiti i u kojim količinama.

EU zanima i sa koliko godina djeca kreću u školu i koliko bh. građani moraju imati godina da bi polagali vozački ispit, koliki je odnos zaposlenih žena i muškaraca, koliki je podsticaj za vinograde, broj brodova koji plove unutar BiH, ali i životinja u zoološkim vrtovima. Uniju zanima sigurnost žičara na skijalištima, koliko vremena treba poštaru da dostavi pismo i na koji način se postaje babica pri porodu ili kapetan broda. Kako se štite životinje, je li i u kojem slučaju zabranjeno skidanje krzna s lisica.

Ono u čemu će BiH ulaskom u EU najviše da pretrpi je poljoprivreda, a za koju se očekuje da će u prvim godinama iz evropskih fondova biti nadomještena. S druge stane u BiH je čak milion hektara neobrađenog zemljišta, ili na svakog nezaposlenog po dva hektara, što govori kojim putem ide poljoprivreda. U BiH se navodnjava samo jedan odsto obradivog zemljišta, što je beznačajno u odnosu na većinu zemalja EU.

EU će pitati koliko je u BiH ispravnih parnih lokomotiva, koliko učenika ima nastavnih časova iz šaha, koliko ima kafana, koje vrste žaba se mogu kupiti, koliko se ljudi bavi popravkom tenkova, koliki je vraćene imovine osobama kojima je komunistički režim oduzeo…

EU svakako zanima broj automobila, njihova starost i putevi. Krajem marta bilo je oko 262 hiljade vozila kojima je registracija istekla više od 30 dana, a takvih je na putevi čak 15 odsto, ili njih oko 150.000 nije osigurano. Takođe važna stavka u upitniku je obrazovanje, a BiH ima najviše nepismenih i najmanje visokoobrazovanih u regiji. Prema posljednjem popisu u BiH živi 2,82 odsto nepismenog stanovništva, 21 odsto ima osnovnu školu, 51 odsto srednju, 3,2 odsto višu i 9,6 visoku školu. Kompjuterski je pismeno 36 odsto. U kompanijama pristup internetu ima 98,7 odsto a veb sajt 62,6 odsto preduzeća.

U Upitniku će biti i pitanja kojih je međunarodnih organizacija BiH članica? Koliki je broj pretplatnika mobilne i fiksne telefonije, koliki je podsticaj za stoku i vinograde? Broj zatvorenika? Koliko građana puši, a koliko je pretilih? Muči li BiH bijela kuga? Kakav je sistem kontrole na unutrašnjem tržištu za žive životinje, spermu, jajne ćelije i embrione? Ko u vašoj zemlji može fizički držati nuklearni materijal? Imate li nacionalni plan za upravljanje otpadom koji pokriva sve vrste radioaktivnog otpada? Jeste li spremni da bez rezervi prihvatite buduće uređenje spoljne, bezbjednosne i odbrambene politike Unije? Molimo da nam pružite podatke o trgovini polovnim ili novim oružjem sa zemljama prema kojima EU provodi embargo na oružje! Koliko vremena u prosjeku osoba može biti zadržana u pritvoru prije nego što bude dovedena pred nadležno zakonsko tijelo? Molimo da date pregled napora usmjerenih na suzbijane korupcije! Denacionalizacija: koliki je procent imovine vraćene osobama kojima je komunistički režim oduzeo?
(The Prestige)