Uskoro niže cijene osiguranja automobila u RS

Jedna je od novina novog Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju jesu niže cijene auto osiguranja u RS

Koliko će biti jeftinije još nije poznato, a osim pogodnosti za građane trebalo bi da uredi i odnose između osiguravajućih društava. Očekuje sa da njihov broj bude manji od sadašnjih 25, a sami će imati mogućnost da formiraju cijene.

Milomir Durmić, predsjednik Skupštine udruženja osiguravajućih društava RS je istakao da će na osnovu svojih kapitalnih mogućnosti sami formirati cijene, a samim tim će doći do pojeftinjenja cijena u osiguranju, a Agencija za osiguranje će vršiti kontrolu i nadzor da li su pravilno odredili tarife.

Nadzor nad tarifama Agencije za osiguranje ukida se nakon tri godine. Uvodi se zato opcija da se, uprkos njihovim skromnim budžetima, građanima uz auto, nude i druge vrste osiguranja.

– Dosta naših građana ne zna da bi što bi se reklo za 0,5 KM mogli da osiguraju vlastitu imovinu od osnovnih požarnih rizika. Najveći problem, to nam je često izgovor, je što naši građani nisu upoznati – kaže Darko Stupar iz Centra za unapređenje tržišta osiguranja.

Nakon poplava, kažu u osguravajućim društvima, nivo osiguranja imovine nije porastao. Tvrde da su krvici za to prodavci osiguranja. Zato će ubuduće uz auto osiguranje koje većina plaća, klijentima nuditi i različite opcije zaštite imovine, navodi ATV.