Svjetska tražnja za ugljem usporava u narednih pet godina

Svjetska tražnja za ugljem će usporiti u narednih pet godina, pošto će obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost dobiti zamajac

Mnoge azijske zemlje će i dalje ostati vezane za ugalj, koji je i pored toga što zagađuje atmosferu, cjenovno pristupačan i široko dostupan, navela je međunarodna agencija za energiju sa sjedištem u Parizu u najnovijem izvještaju.

Predviđa se da će do 2021. godine udio uglja u svjetskom miksu proizvodnje električne energije pasti na 36 odsto u poređenju sa 41 odsto u 2014. godini.

U 2015. godini, globalna tražnja za ugljem je pala prvi put u ovom vijeku.

Još uvijek je nepoznato šta će biti sa Kinom koja učestvuje sa polovinom u svjetskoj tražnji ovog energenta i gotovo sa polovinom u globalnoj proizvodnji uglja i koja više od bilo koje druge zemlje utiče na globalne cijene uglja.

Proizvodnja struje iz uglja u Kini pala je 2015. zbog usporavanja tražnje za strujom i zbog diverzifikacije politike koja je dovela do razvoja novih kapaciteta proizvodnje struje iz obnovljivih izvora i nuklearnih postrojenja.

Međutim, za ekonomije u usponu sa rastućom populacijom širom svijeta ugalj će ostati cjenovno pristupačan i siguran izvor energije koji će pokretati njihovu privredu.

IEA je utvrdila da postoji jasan trend udaljavanja od fosilnih goriva u SAD, gdje takvim energentima konkurišu jeftiniji prirodni gas i obnovljivi izvori energije, posebno energija vetra i gdje su propisi o emisiji štetnih gasova postali strožiji.

To je dovelo do pada od 15 odsto u američkoj potrošnji uglja u 2015. godini, što je najveći godišnji pad u istoriji, ali se očekuje da će dalji pad biti manji pošto visoke cijene gasa koče prelazak sa uglja na gas.

Ugalj je takođe poskupio ove godine s obzirom na to da je Kina krenula sa smanjenjem kapaciteta, kako bi obuzdala preveliku ponudu.