Britanska kompanija Mineko otvara rudnike kod Bosilegrada i u BiH

BiH

Britanska kompanija Mineko saopštila je da je zadovoljna rezultatima postignutim u Srbiji i u regionu Zapadnog Balkana u 2016. godini i da su u završnoj fazi pripreme za otvaranje rudnika Bosil-Metal kod Bosilegrada i rudnika Olovo u BiH

Otpočeti su geološko-istraživački radovi nedaleko od Foče u Republici Srpskoj radi provjere rudnih rezervi olova i cinka. Cjelokupan projekat izgradnje male hidroelektrane na Drinjači u Republici Srpskoj je uspješno završen i građevinski radovi će krenuti početkom 2017. godine, kada klimatski uslovi postanu povoljni, navodi se u saopštenju kompanije Mineko.

Vrijednost projekta male hidroelektrane “Medoš One” čija će godišnja proizvodnja biti 18 miliona kilovat-časova je blizu 10 miliona eura, a priključenje na mrežu je planirano za prvo polugodište 2018. godine.

Ukupna investicija u rudnik Bosil-Metal, u jednoj od najnerazvijenijih opština u Srbiji, povećana je na 13,5 miliona dolara i to će biti prvi rudnik u Srbiji sa podzemnom eksploatacijom koji je kompletno izgrađen i osposobljen za rad u posljednjih 40 godina.

Mineko u Srbiji ima dva aktivna rudnika olova i cinka, kod Gornjeg Milanovca i Ljubovije, gdje radi više od 700 ljudi.

Od 2004. ukupna ulaganja članica Mineko grupe u regionu premašuju 64 miliona dolara, od toga devet milliona u 2016. U Evropi Mineco sa partnerima zapošljava oko 2.000 ljudi, od kojih oko 1.400 radi u regionu.