Rusija na spisku najpopularnijih tržišta

Rusija će 2017. godine biti na spisku najpopularnijih tržišta u razvoju za investitore

Blumberg navodi da je Ruska rublja glavna stopa za investitore koji se zadužuju u valutama zemalja sa niskim kamatnim stopama i kupuju vrijednosne papire.

Na spisku se takođe nalaze i Južnoafrička Republika, Brazil, Čile, Indija i Indonezija. Analitičari ističu da se kod svih ovih zemalja primjećuje poboljšanje političke klime. Osim toga, aktive na ovim tržištima manje su osjetljive na spoljne šokove izazvane rastom kamatnih stopa Federalnog rezervnog sistema, kao i rizicima povezanim sa izjavama novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trampa.