Svaki stanovnik Danske ima ušteđenih 21.000 dolara

Danska domaćinstva su bogatija nego ikad pošto je štednja građana dostigla u decembru rekordan nivo

Danci se žale na svoje banke koje su krcate štednim računima, pa tako zemlja koja drži svjetski rekord po negativnim kamatama, sada ima i rekordnu bankarsku štednju.

Prema podacima danske centralne banke, iznos štednje na bankarskim računima u Danskoj porastao je na 812,3 milijarde kruna (117,1 milijarda dolara) u decembru, što je prema procjeni Nikredit banke najviši nivo u 16 godina, kada je prvi put urađena statistika. To je rekordan iznos i kada se cifre prilagode za inflaciju i sezonske efekte.

Glavni ekonomista Nikredita, Tore Stramer rekao je da su Danci imali “impresivan rast realnih plata”. Negativne kamate (referentna kamatna stopa na depozite je minus 0,65 posto) koincidirale su sa trajnim rastom zaposlenosti i što je još važnije, sa procvatom stambenog tržišta, rekao je dodajući da su se banke uzdržale od uvođenja negativnih kamata za građane.

Kada se ukupan iznos štednje podijeli po stanovniku, svaki muškarac, žena, dijete i novorođenče u Danskoj imaju na štednji po 21.000 dolara, tako da Danci mogu istovremeno i da povećaju potrošnju, smanje dugove i povećaju svoje bogatstvo.

Postoje signali da su, ohrabreni rekordnim nivoom bogatstva, Danci počeli da smanjuju racio bruto duga prema raspoloživim prihodima, koji je najveći među bogatim zemljama svijeta. Prvi put od 2009. godine, udio vlasnika kuća koji otplaćuju glavnice na svoje hipotekarne kredite premašuje udio onih koji otplaćuju kredite koji nose samo kamatu.