Commerzbanka prijavila neočekivano dobru zaradu

Njemačka Commerzbanka  je prevazišla kvartalne prognoze kada je profit u pitanju, što se kratko odrazilo i na cijenu akcije na berzi

Druga po veličnini njemačka banka nakon Deutsche Bank saopštila je da je zabilježila profit od 183 miliona eura u četvrto kvartalu prethodne godine, što je cijelih 154 miliona eura više od očekivanja.

Prihodi banke su bili na nivou očekivanja od 1,3 milijarde eura, imajući u vidu sve niže kamatne stope i nisku kreditnu potražnju njemačkih kompanija.

Zvaničnici banke su izjavili da predstoji još dosta posla kako bi banka došla u situaciju održivog rasta.

Commerzbanka još uvijek nije predstavila očekivanja zarade za 2017 godinu, ali su istakli da su posvećeni pažljivom upravljanju troškova.

Banka je u septembru prošle godine najavila da će otpustiti petinu zaposlenih i suspendovati isplatu dividende, a kao razloge za takve akciju navode zahtjevnije upravljanje rezervacijama za loše kredite kao i planirane okretanje ka online bankarstvu.