Grad Beč osmislio sjajnu aplikaciju za sve građane

Svijet

Grad Beč je osmislio još jednu pogodnost za svoje stanovnike

Aplikacijom „Reci Beču!“ u 30 sekundi preko smartfona građani mogu gradskoj upravi prijaviti zabrinutost, opasnost ili kvar u gradu.

Sa nekoliko klikova poruke se mogu poslati brzo i bez registracije. Aplikacija prvo provjeri da li je bilo sličnih poruka i da li je gradska uprava već upoznata s tim problemom u gradu. Obavještenja su prikazana po listama ili planu grada. Korisnici mogu druge obavijestiti podržati i „pratiti“ ih.

Gradska uprava prijave obrađuje veoma brzo i informiše pomoću obavještenja na aplikaciji o aktuelnom statusu. Uspjeh ovoj aplikaciji će omogućiti dobro razvijena Wi-Fi mreža po cijelom gradu. Preko 80 hiljada stanovnika mjesečno koristi 412 otvorenih mreža na javnim mjestima. Tri hiljade hotspotova je na usluzi za preko 100 hiljada učenika i 14 hiljada nastavnika u bečkim školama, a preko 17 hiljada računara i tableta se koristi u nastavi.

Beč važi i za „IT glavni grad“. Oko 50 hiljada je zaposlenih u informatičkom i telekomunikacionom sektoru u preko 5.000 preduzeća koja ostvaruju promet od skoro 20 milijardi eura.