Banjalučka pivara zadržala obim prodaje i udio na tržištu

Banjalučka pivara je u 2016. godini ostvarila neto dobit od 6,14 miliona KM, što je pad od 1,2 posto u odnosu na 2015. godinu

Banjalučka pivara je uprkos brojnim vanjskim prijetnjama i stalnim promjenama na tržištu piva, uspjela zadržati obim prodaje i udio na tržištu – navodi se u izvještaju direktora Nicholasa Pennyija

Od 1. januara 2016. godine Banjalučka pivara je u obavezi da plaća 25 posto veću akcizu na sve svoje proizvode, jer je klasifikovana kao velika pivara, koja proizvodi više od 400 hiljada hektolitara godišnje. Zbog generalno opadajuće kupovne moći u BiH, Uprava je odlučila da to povećanje akcize postepeno prenosi na prodajne cijene, te je neto prihod od prodaje donekle smanjen tokom godine.

Pivara je u proteklih nekoliko godina imala sreće zbog pada jediničnih cijena sirovina, što je donekle ublažilo pritisak na zaradu, jer nije bilo mogućnosti da se cijene povećavaju u dovoljnoj mjeri da bi se pokrili ostali rastući troškovi. Uprkos značajnim uspjesima i rastu obima prodaje od 3 posto na 474 hiljade hektolitara, dobit kompanije u 2016. godini iz poslovanja je pala za 10 posto.

Ovaj pad dobiti iz poslovanja prije obračuna kamate, amortizacije i poreza je i odraz povećanih ulaganja u marketing i održavanje, a što će biti potrebno i u 2017. godini. U stavkama između dobiti iz poslovanja i neto rezultata bilježimo značajan pad u troškovima amortizacije i kamate, međutim, pošto kompanija nema više akumuliranih gubitaka kao poresku olakšicu, za 2016. godinu je isplatila 900 hiljada KM poreza na dobit, što je značajno povećanje u odnosu na 123 hiljade plaćene za 2015. godinu, navodi Penny.

Izgledi za 2017. godinu su, prema mišljenju Pennija, slični kao i za 2016. Poslovanje je stabilno, ali budući rast će biti sve teže postići zbog vanjskih faktora i nedostatnog rasta kupovne moći potrošača, a postoji zabrinjavajuća dodatna prijetnja u vidu prijedloga entitetskih vlada da se povećaju nameti na pivo za 60 posto.