London: Vozači Ubera moraju da znaju engleski jezik

Taksi kompanija Uber izgubila je u petak sudsku bitku kojom je željela spriječiti londonskog regulatora da prisili njene vozače da dokažu da znaju engleski

Uber je firma sa sjedištem u San Francisku koja omogućuje korisnicima da naruče privatnog vozača putem aplikacije za pametne telefone. Zbog toga je suočena sa zabranama širom svijeta kako regulatori hvataju korak s tehnološkim inovacijama koje mijenjaju tradicionalno poslovanje.

Uber je u avgustu podnio tužbu nakon što je javno tijelo Promet za London (TfL) odlučilo da bi vozači trebali dokazati da mogu komunicirati na engleskom, uključujući zadovoljavanje standarda čitanja i pisanja koji je Uber ocijenio previsokim.

Sudija John Mitting je odmacio presudu i presudio da TfL ima pravo zahtjevati da privatni vozači dokažu da znaju engleski.

Uber tvrdi da će zbog toga bez dozvola za prevoz putnika ostati gotovo 33.000 njegovih privatnih vozača u Londonu i najavljuje žalbu na presudu.

Britanski sud u oktobru je odlučio da Uber mora tretirati vozače koji rade za njega kao radnike i plaćati im minimalnu platu i naknadu za godišnji odmor, na što se firma žali. Uber je ipak uspio blokirati TfL-ove prijedloge da vozači imaju stalno osiguranje te da uspostavi call-centar koji bi radio 24 sata na dan.