Sakso banka ostvarila veliki rast tokom 2016. godine

Grupacija Sakso banka predstavila je potpun godišnji izvještaj za 2016. godinu, prema kome je operativni prihod grupacije u tom periodu iznosio 2,9 milijardi DKK i bio viši u odnosu na 2,1 milijardi DKK iz 2015.

Kolateralni depoziti klijenata porasli su krajem 2016. godine za skoro 15 milijardi DKK na najviši nivo u iznosu od 92,3 milijardi DKK, što predstavlja dokaz povjerenja klijenata u banku. Neto dobit za 2016. je iznosila 302 miliona danskih kruna u poređenju sa neto gubitkom od 645 miliona danskih kruna u 2015. godini.

Pozicija kapitala banke je snažna sa odnosom običnih akcija za osiguranje potraživanja s liste 1 od 14,9%, odnos kapitala za osiguranje potraživanja s liste 1 od 17,1% i odnosa ukupnog kapitala od 19,5%. Zaštita običnog kapitala za osiguranje potraživanja s liste 1 iznosi 1 milijardu DKK, što odgovara iznosu izloženosti riziku od 6,4%.

Grupacija Sakso banka nije obaviještena o bilo kakvim većim kašnjenjima značajnijih transakcija, koje mogu da utiču na rezultat iz 2017.

Strateški fokus u 2016. je bio na pokretanju profitabilnog rasta i širenju baze klijenata Sakso banke u kontinuirane investicije i razvoj ponude različitih tržišnih materijala.

Politički događaji koji privlače mnogo pažnje obilježili su 2016, tj. referendum u Velikoj Britaniji o ostanku u EU koji se desio 23. juna 2016. i američki predsjednički izbori 8. novembra 2016. godine. Sa ukupno 490.000 trgovanja klijenata 9. novembra 2016, dan nakon američkih izbora, Sakso banka je postavila novi rekord u trgovinskim aktivnostima.

Troškovi su nastavili da budu glavna oblast fokusa u 2016. i smanjeni su, uprkos povećanju potrošnje u razvoj radi postizanja efikasnosti i kvaliteta usluge za klijente. Troškovi osoblja i administrativni troškovi iznosili su 2,1 milijardi DKK, što predstavlja pad od 9% u odnosu na 2015, uglavnom zbog manje potrošnje na marketing, sponzorstva i troškove oko pravnih pitanja.