Rast uvoza i izvoza u BiH, razmjena 6,4 milijarde u prvom kvartalu

U prvom kvartalu 2017. u odnosu na isti period prethodne godine u Bosni i Hercegovini je zabilježen rast izvoza, uvoza i deficita, a pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 62,60 odsto

Po podacima iznesenim u Analizi vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za period od januara do marta 2017., koju je sačinilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ukupna robna razmjena BiH u tom periodu iznosila je 6,46 milijardi KM, što je za 816,85 miliona KM ili 14,46 odsto više u odnosu na robnu razmjenu ostvarenu u istom periodu 2016.

U posmatranom periodu uvezeno je robe u vrijednosti 3,98 milijardi KM, što je za 12,71 odsto više u odnosu na isti period 2016. lstovremeno, ukupan izvoz iznosio je 2,49 milijardi KM i bilježi rast za 17,39 odsto.

Trgovinski deficit u prvom kvartalu 2017. iznosio je 1,49 milijardi KM, što je za 5,65 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.
Evropska unija je i dalje glavni vanjskotrgovinski partner, tako da u ukupnom obimu robne razmjene EU učestvuje sa 66,12 odsto, slijede zemlje potpisnice Sporazuma CEFTA 2006 s 13,45 odsto, dok ostale zemlje učestvuju s 20,42 odsto.

lzvoz u EU ostvaruje učešće od 73,01 odsto u ukupnom bh. izvozu, a uvoz iz zemalja EU učestvuje sa 61,81 odsto u ukupnom bh. uvozu.

U prvom kvartalu 2017. u odnosu na isti period prethodne godine zabilježen je rast izvoza u EU za 13,41 odsto, rast uvoza iz EU za 12,76 odsto, te rast trgovinskog deficita od 10,97 odsto.

lzvoz u zemlje CEFTA-e učestvuje s 15,15 odsto u ukupnom bh. izvozu, o uvoz iz tih zemalja učestvuje s 12,39 odsto u ukupnom bh. uvozu.

Bosna i Hercegovina je u robnoj razmjeni sa zemljama CEFTA-e zabilježila rast izvoza za 41,15 odsto, rast uvoza za 8,63 odsto i pad trgovinskog deficita od 37,96 odsto.
lzvoz u ostale zemlje učestvuje s 11,84 odsto u ukupnom bh. izvozu, dok uvoz iz ostalih zemalja u ukupnom bh. uvozu učestvuje s 25,80 odsto.

U prvom kvartalu 2017. u robnoj razmjeni s ostalim zemljama zabilježen je rast izvoza od 17,51 odsto, zatim rast uvoza od 14,63 odsto, te rast deficita od 13,51 odsto.

U navedenom periodu 2017. BiH je najviše izvozila u: Njemačku (15,25 odsto), Hrvatsku (11,66), Italiju (11,19), Srbiju (9,50 ), Sloveniju (8,82 ), Austriju (7,96 ), Tursku (3,48 ), Crnu Goru (2,84 ), Holandiju (2,56), te Mađarsku (2,45 posto). Izvoz u te zemlje učestvuje sa 75,72 odsto u ukupnom bh. izvozu.

Posmatrano po zemljama porijekla uvoza, u BiH je u prvom kvartalu 2017. najviše je uvoženo iz: Njemačke (11,86 odsto), Italije (11,13 ), Srbije (10,97), Hrvatske (10,05), Kine (6,91), Slovenije (5,34), Turske (3,94 ), Austrije (3,73 ), SAD-a (3,49 ) i iz Rusije (3,35 posto). Uvoz iz ovih zemalja u navedenom periodu učestvuje sa 70,78 odsto u ukupnom bh. uvozu.

(FENA)