Šta čeka bankarski sektor u 2017. u Sjevero-istočnoj Evropi

Aktiva bankarskog sektora Sjeverno-istočne Evrope za 2017. godinu uvećana je na 2,400 milijarde eura, odnosno na 9 procenata vrijednosti sredstava euro zone

Piše: Gunter Deuber, finansijski analitičar Raiffeisen Bank International

Učinak Sjevero-istočne Evrope (SIE)  u 2016. bio je obećavajući. Godinu su obilježili solidan razvoj novih neto kredita, stabilizacija ili poboljšanje kvaliteta sredstava kao i trajni oporavak nekoliko ključnih tržišta SIE kao što su Rusija, Rumunija ili Mađarska. Zahvaljujući opštem većem rastu bilansa stanja u odnosu na eurozonu, došlo je do ponovnog relativnog sustizanja bankarskog sektora – vrsta trenda konvergencije bankarskog sektora poznatog pod nazivom „Konvergencija bankarskog sektora 4.0“.

Vrijednost aktive bankarskog sektora SIE porasla je sa 8.3 procenata vrijednosti bankarske aktive eurozone u 2015. na približno 9 procenata u 2016., što predstavlja ukupan rast vrijednosti bankarske aktive SIE na nekih 2,400 milijardi eura. Izuzetno značajan rast aktive bankarskog sektora SE/JIE nastavljen je, tako da je krajem 2016. isti iznosio oko 1,070 milijardi eura. Došlo je i do oporavka vrijednosti sredstava bankarskog sektora Rusije, tako da trenutna ukupna aktiva iznosi 1,200 milijardi eura, što je za samo 1,7 procenata manje od maksimuma ostvarenog u 2013. Međutim, period vanrednih stopa rasta u bankarskom sektoru SIE je završen, što djelimično potvrđuje i činjenica da je tržišno učešće stranih kreditora u SIE na najnižem nivou u posljednjih deset godina. U 2016., došlo je do povećanja tržišnog učešća državnih banaka u podregionu Istočne Evrope (IE), ali i do rasta lokalnog/državnog vlasništva u SE. Samo posvećene zapadne banke u SIE, poput RBI, a koje su prilagodile svoje poslovne modele i tržišne strategije u posljednjih nekoliko godina, i dalje prepoznaju potencijal bankarskog sektora SIE.

– Očekujemo značajno poboljšanje održivosti stopa rasta novih kredita i sredstava. Obzirom na njihove kapacitete i diversifikaciju, bankarska tržišta SIE i dalje nude mogućnosti ostvarivanja umjerenih tokova prihoda – izjavio je Johan Strobl, generalni direktor Raiffeisen Bank International (RBI).

Ponovo uspostavljen umjeren rast i profitabilnost: RoE opet u vrijednosti od 10 procenata

U 2016., profitabilnost SIE ponovno je značajno nadmašila profitabilnost bankarskog sektora Zapadne Evrope čime su okončane godine negativnog trenda profitabilnosti bankarskog sektora SIE: RoE bankarskog sektora eurozone stagnirao je u 2016. na vrijednosti od oko 5 do 6 procenata. Nakon usklađivanja po osnovu izuzetnih jednokratnih efekata u Ukrajini (povezanih uglavnom sa nacionalizacijom Privatbank), prosječna profitabilnost (RoE) u SIE ponovo je dostigla vrijednost od približno 10 procenata.
– Cjelokupna situacija na bankarskom tržištu SIE ide u korist ostvarenju RoE od minimalno 10 procenata na nivou regiona, što je profitabilnost koja omogućava kreditorima povrat njihovih troškova kapitala. Troškovi kapitala glavnih kreditora SIE procjenjuju se na vrijednost od 9 do 11 procenata, zavisno o pojedinačnom poslovnom modelu. U tom smislu, važno je naglasiti da je u 2016., na osam od 14 bankarskih tržišta obuhvaćenih ovim Izvještajem, RoE sektor bio makar iznad praga od 10 procenata. RoE od 10 procenata ostvaren je u 2015. na samo četiri tržišta. Posmatrano zbirno, Ukrajina je jedino bankarsko tržište SIE koje je ostvarilo gubitak u 2016. – izjavio je Gunter Deuber, direktor Odjela za istraživanje stalnih prihoda i valuta pri RBI.
Pozitivan trend prihoda u bankarskom sektoru SIE rezultat je smanjenja makroekonomske neuravnoteženosti, više ujednačenog rasta kredita i odsustva značajnih tržišnih ili regulatornih šokova (npr. kursnih kriza, prinudnih konverzija kredita). Nadalje, prema procjenama Raiffeisenovog Odjela za istraživanje, razumno je očekivati novu rundu konvergencije bankarskog sektora. Sadašnji nivo finansijskog posredovanja u svim podregionima SIE niži je od osnovnog osiguranog nivoa. „U takvim okolnostima otvara se mogućnost nove runde finansijskog produbljivanja, tj. rasta finansijskog sektora nešto iznad rasta BDP-a“, pretpostavio je Deuber.

Ukupni NPL pokazatelj SIE značajno manji od 10 procenata

Regionalni NPL pokazatelj SIE stabilizovao se u 2016. na nivou od oko 8 procenata. Ovo je rezultat umjerenog poboljšanja NPL pokazatelja SE/JIE, čiji prosječni NPL pokazatelj trenutno iznosi oko 7 procenata (SE: 6 procenata; JIE: 12 procenata) od ukupnih kredita – najniža vrijednost od 2010. godine. Manji podbačaj NPL pokazatelja SIE, u odnosu na NPL pokazatelj SE/JIE, može se objasniti nedavnim dešavanjima u regionu IE. Bjelorusija je izmijenila standarde utvrđivanja NPL, što je dovelo do rasta NPL pokazatelja na približno 12 procenata – ranije je vrijednost bila jednocifrena. Zvanični NPL pokazatelj Ukrajine ostaje blizu 30 procenata. Kvalitet aktive u Rusiji dostigao je svoju najvišu vrijednost i to nešto ranije od očekivanog. NPL pokazatelj blago je opao sa 7.2 procenta u 2015. na 7 procenata na kraju 2016. godine.
Stručnjaci RBI očekuju smanjenje NPL pokazatelja SIE u 2017. obzirom na prilično poboljšanje kvaliteta aktive u SE/JIE i Rusiji. Ipak, NPL pokazatelj IE vjerovatno će ostati iznad svog dugoročnog prosjeka i u naredne dvije-tri godine, što odražava izazove u bankarskom sektoru Ukrajine, Bjelorusije, te mnogo manje mogućnosti novog kreditiranja u Rusiji.

Ukupni L/D pokazatelj SIE od 86 procenata

Pad L/D pokazatelja (tj. pokazatelja kredita u odnosu na depozite) na svim tržištima i u svim podregionima SIE nastavio se u 2016.,usljed čega ukupni L/D pokazatelj SIE trenutno iznosi 86 procenata (SE: 90 procenata; JIE: 81 procenat; IE: 85 procenata). Što se tiče regionalnih L/D pokazatelja, trenutno su na nivou koji su banke zabilježile prije nekoliko godina, tj. prije masivnog rasta koji je prethodio 2008/09. godini.Takođe, trenutno postoje samo dva bankarska tržišta SIE (Ukrajina i Bjelorusija) čiji je L/D pokazatelj daleko veći od 100 procenata, slično situaciji zabilježenoj 2004. Što se tiče ostalih bankarskih tržišta SIE, L/D pokazatelj od približno 100 procenata svojstven je samo Srbiji, dok je na ostalim tržištima, na kraju 2016., isti bio manji od 100 procenata.

Strane banke u Rusiji

U svojoj analizi, Elena Romanova, stručnjak za bankarsko poslovanje u SIE pri RBI i jedan od glavnih autora Izvještaja o bankarskom sektoru SIE, posebnu pažnju posvetila je tržištu Rusije. U ovogodišnjem Izvještaju fokusirala se na strane banke u Rusiji: „Obzirom na stabilizaciju tržišta, banke Zapadne Evrope prisutne u Rusiji, konačno su mogle odahnuti u 2016. godini. Njihove ozbiljne namjere u pogledu smanjenja svih kategorija aktive u 2014/15. polako gube na intenzitetu i zauzima se pristup usmjeren ka ostvarenju dobiti umjesto smanjenju izloženosti kojem se težilo u posljednje dvije-tri godine. Smatramo da je na ovaj preokret uticalo nekoliko faktora. Prvo, smanjenja zabilježena kod svih vodećih grupacija u Rusiji bila su značajna u posljednje tri godine. Navedeno je rezultiralo smanjenjem kreditnih portfelja, troškova i mreža – sve u isto vrijeme. Drugo, 2016. godina donijela je određeno olakšanje u pogledu kreditnog rizika. Što se tiče eksponiranosti aktive, udar na aktivu dogodio se u 2014/15. čime su banke bile prinuđene da značajno uvećaju troškove rezervisanja, te preispitaju svoju spremnost za izlaganje riziku i svoju strukturu aktive. Banke su se opredijelile za različite pristupe zavisno o specijaliziranosti pojedinačne grupacije. Međutim, sve su imale isti cilj, koji se do sada prilično ostvario: smanjiti rizike i troškove u Rusiji koliko god je moguće.“

– Posmatrano na ukupnom nivou, evropske banke su se prilagodile i poboljšanje njihovih rezultata na tržištu Rusije već je evidentno. Ipak, „cijena“ navedenog je smanjenje tržišnog učešća, a koji je nekad predstavljao prioritet evropskih banaka u Rusiji i ključni motiv za njihovo brzo uvećanje sredstava. Ukupno tržišno učešće supsidijara koji su u 100-postotnom stranom vlasništvu u Rusiji, u 2016. iznosilo je 6.1 procenata aktive – pet godina ranije ove banke imale su učešće od 8.5 procenata – dodala je Romanova.

Digitalno bankarstvo: region SIE idealno „testno područje“ za prekogranična rješenja

Naziv „Konvergencija bankarskog sektora 4.0“ upućuje na novu rundu konvergencije bankarskog sektora SIE, što ovaj put podrazumijeva niz tehnoloških izazova i mogućnosti. Stoga je dio ovog Izvještaja posvećen pregledu digitalnog bankarstva u SIE. Hannes Cizek, Direktor za digitalno bankarstvo na nivou RBI grupacije, pojašnjava: „Digitalna transformacija traži od banaka prilagođavanje njihovih poslovnih modela, brži pristup tržištu i suočavanje s „novim“ konkurentima. Obzirom da su pojedina bankarska tržišta SIE prilično mala i korisnici su dosta otvoreni za prihvatanje novih proizvoda i usluga, kao i inovativne retail i komunikacijske kanale, region SIE idealno je testno područje za prekogranična rješenja digitalnog bankarstva zapadnih banaka, kao što je RBI. Stoga smo veoma ponosni na činjenicu da je Delloite , u svom neovisnom izvještaju, prepoznao slovačku podružnicu RBI, Tatra banku, kao mjerilo digitalnog bankarstva za kompletan SIE region.“
Cizek ističe i da je RBI nedavno pokrenula finansijsko-tehnološki akcelerator program pod nazivom „Elevator Lab“ (www.elevator-lab.com) koji će omogućiti start-up kompanijama fokusiranim na finansijske tehnologije (fintech start-up) da postanu dugoročni partneri RBI i njenih 14 banaka mreže u SIE sa 16,6 miliona klijenata.