Najveća evropska banka otpušta 35.000 ljudi

Banke

Britanska banka HSBC najavila je da će ugasiti oko 35.000 radnih mjesta i saopštila da joj je profit u 2019. godini pao za 33 procenta.

U saopštenju HSBC-a se navodi da je cilj smanjenje troškova poslovanja za 4,5 milijardi dolara do 2022. godine u okviru velikog restrukturiranja banke, i smanjenje imovine za 100 milijardi dolara, prenosi Bi-Bi-Si.

Noel Kvin, privremeni generalni direktor, izjavio je da će HSBC u naredne tri godine smanjiti broj zaposlenih sa sadašnjih 235.000 na oko 200.000. Banka, koja najveći dio svojih prihoda ostvaruje u Aziji, objavila je da je godišnja dobit prije oporezivanja iznosila 13,35 milijardi dolara, a da je pad profita uglavnom posljedica njenih investicionih i komercijalnih bankarskih poslova u Evropi, te da je otpisala 7,3 milijarde dolara u dijelu poslova globalnog bankarstva i tržišta i komercijalnog bankarstva na Starom kontinetu.

Na poslovni rezultat su uticali i prolongirano istupanje Velike Britanije iz EU, istorijski niske kamate širom svijeta, kao i izbijanje epidemije koronavirusa. HSBC trenutno posluje u više od 50 zemalja širom Sjeverne Amerike, Evrope, Bliskog istoka i Azije.

U centrali u Velikoj Britaniji zapošljava više od 40.000 ljudi. Najavljeno otpuštanje 35.000 radnika veće je nego što se očekivalo (10.000) i predstavlja oko 15% radne snage.