Grad Banja Luka otpisuje 4,4 miliona nenaplativih potraživanja

Grad planira da otpiše nenaplativa potraživanja od 4,4 miliona KM, a najveći dio te sume od 4,3 miliona KM odnosi se na dugove preduzeća koja su otišla u stečaj.

Navedeno je to u dvije odvojene odluke koje će razmatrati odbornici na zasjedanju Skupštine 15. juna.

– Najveći dug preduzeća koja su ugašena je za naknadu za trajno korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i to 2,04 miliona KM. Za komunalnu naknadu firme su ostale dužne 1,1 milion KM, a za zakupninu poslovnih prostora 901.363 KM. Kamate za kašnjenje plaćanja su 322.756 KM, dok je ostalo 3.532 KM duga za neplaćenu električnu energiju u poslovnim prostorima koji su dati u zakup – navedeno je u jednoj od odluka.

Obrazloženo je da ne postoji mogućnost naplate dugova, jer se radi o pravnim licima koja su izbrisana iz sudskog registra nakon okončanog likvidacionog ili stečajnog postupka.

– Kako bi naplatio potraživanja grad je preduzimao niz koraka kao što su opomene dužnika, tužbe, reprogrami dugova pod povoljnim uslovima, ali i prijave potraživanja u postupcima stečaja ili likvidacije – objašnjeno je u dokumentu.

Druga odluka se odnosi na 103.533 KM potraživanja koja su kroz sudske presude proglašena kao neosnovana. Od te sume 87.163 KM je zakupnina za poslovne prostore i garaže, 12.278 KM komunalna naknada i 4.091 KM naknade za trajno korišćenje gradskog građevinskog zemljišta.

Odbornik SNSD-a Marinko Umičević smatra da grad puno gubi kroz otpis dugovanja.

– Veliki broj preduzeća je u otišao u stečaj i vjerovatno je grad u tom redu za naplatu bio među posljednjima, tako da ništa nije ostalo. Iako je tužio dužnike, nije bilo pomoći. Grad bi ubuduće trebalo da bude u mogućnosti da umjesto Pravobranilaštva samostalno angažuje advokata koji će ga zastupati u tim pitanjima. Nadam se da će to pomoći pri boljoj naplati dugova, jer će tom advokatu biti u interesu da što bolje odradi svoj posao – kazao je Umičević.

Dodao je da je četiri miliona KM mnogo novca koje je grad mogao uložiti u zapošljavanje, socijalnu zaštitu, sport…

Nezavisni odbornik Tatjana Čičić-Odžaković rekla je da nažalost grad nema mogućnost da natjera firme da plaćaju obaveze van podnošenja tužbi.

– Nadam se da će ova administracija naći način da u budućnosti sva potraživanja grada budu redovnije naplaćivana. Sa tim novcem grad je mogao napraviti novi Zeleni most za koji će u narednom periodu morati izdvojiti sigurno nekoliko miliona maraka – kazala je Čičić-Odžaković.

(Glas Srpske)