Osniva se Transportna zajednica Zapadnog Balkana

Cilj osnivanja ove zajednice jeste jedinstveno tržište transportne infrastrukture, kopnenog, riječnog i pomorskog saobraćaja između država Zapadnog Balkana i EU

Transportna zajednica Zapadnog Blakana trebalo bi da bude osnovana 12. jula na samitu u Trstu i za sada nedostaje samo pristanak Prištine.

Pripreme osnivanja ove transportne zajednice regiona traju osam godina, a početkom juna su svoj paraf na sporazum stavili i predstavnici Srbije, koja je do sada bila glavni kočničar sporazuma zbog neslaganja oko toga kako će Kosovo biti zastupljeno u njemu.

U Briselu je zaključeno da Ustav Makedonije, još jedne zemlje čiji se paraf čekao, dozvoljava i direktno potpisivanje ugovora bez prethodnog parafiranja tako da to može biti učinjeno u Trstu na samitu Zapadnog Balkana.

Na sastanku radne grupe EU za Zapadni Balkan početkom ove sedmice u Briselu su predstavnici više zemalja zahtijevali od Evropske komisije da preduzme oštrije mjere kako bi i Kosovo prihvatilo dogovor o transportu i infrastrukturi. Iz povjerljivog protokola tog sastanka proizilazi da je najtvrđi stav zauzela Velika Britanija, kao i da je Italiji veoma stalo da ugovor bude svečano potpisan u Trstu.

Predstavnik Evropske komisije Nikolas Sendrovic, zamjenik šefa jedinice za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za susjedstvo i pristupne pregovore, smatra realnim da se saglasnost Kosova pribavi do 12. jula. On je istakao da pritisak može biti kontraproduktivan dok se ‘situacija ne slegne’ nakon parlamentarnih izbora na Kosovu.

U Transportnoj zajednici treba da budu Crna Gora, Srbija, Albanija, Makedonija, BiH i Kosovo. Cilj osnivanja ove zajednice jeste jedinstveno tržište transportne infrastrukture, kopnenog, riječnog i pomorskog saobraćaja između država Zapadnog Balkana i EU.