Suđenje Bilu Kozbiju završeno na neočekivan način

Back stage

Suđenje glumcu i komičaru Bilu Kozbiju završilo se poništenjem, nakon što porota nije uspjela da se složi da li je kriv ili ne, po tri tačke optužnice za seksualni napad

Porota je više od pet dana vijećala, i konačno je obavijestila sudiju da je nemoguće postići dogovor neophodan da bi zakon bio ispoštovan – da većina porotnika proglasi glumca krivim, ili ga oslobodi krivice.

Sam sudski proces trajao je 52 radna sata, dok je porota bila „zaglavljena“ čitavih 53, i kada je dužina rasprave prešla dužinu samog suđenja, obavijestili su sudiju da je nemoguće doći do presude.

Tužilaštvo u Moristaunu u Pensilvaniji najavilo je da će zbog toga ispočetka suditi glumcu, a ovo suđenje je poništeno.