Pet najvrednijih kompanija na svijetu su IT kompanije – da li će se to ikada promijeniti?

Nedavno se pet kompanija sa najvećom tržišnom vrijednošću – Apple (753 milijarde dolara), Alphabet (601 milijarda), Microsoft (529 milijarde), Amazon (432 milijarde) i Facebook (420 milijardi) – približilo zajedničkoj vrijednosti od tri biliona dolara

Dakle, svih pet su kompanije koje aktivno talasaju tehnološku stvarnost i jasno pokazuju da poslovanje izgrađeno na intelektualnoj svojini i informacionoj tehnologiji prednjači u odnosu na ono temeljeno na materijalnoj. Ovo potvrđuje i činjenica da Wall Street očekuje da će informacione tehnologije obezbijediti glavninu ekonomskog rasta u 2017. godini.
Poređenjem Fortuneove liste 500 najvrednijih svjetskih kompanija 1955. i 2015. godine, vidi se da je 12 posto njih ostalo u vrhu i u 21. vijeku. Među njima su kao uspješni ostali General Motors, Exxon i General Electric. Wired ovu listu analizira na sljedeći način: „Chrysler i General Motors su i dalje velike kompanije, ali su zapadale u probleme stečaja i likvidacije; General Electric i IBM su uspjeli da se transformišu mnogo puta, i danas ne bi mogli da opstanu samo zahvaljujući tome ko su bili i šta su prodavali prije 50 godina.” Odnosno, oni koji su opstali, opstali su zahvaljujući tome što su bili u stanju da se mijenjaju i sada se više ne bave istim stvarima kao prije nekoliko decenija.

Danas je postalo očigledno da top pet kompanija nisu samo kompanije koje dominiraju na polju tehnologije, već i na svjetskom tržištu. Takođe, time što konstantno inoviraju uspijevaju da izazovu promjene i u drugim industrijama. Upravo je primjer transporta interesantan – Uber se procjenjuje na vrijednost od 70 milijardi dolara, više od firmi poput Honde, Forda i drugih. Sve više se i u mejnstrim probijaju mišljenja da će informacione tehnologije prožeti sve aspekte života i rada.

Da li je onda racionalno pretpostaviti da će bez obzira na to koje kompanije u budućnosti budu najvrednije i bez obzira na to koja će biti njihova nominalna kategorija (logistika, energija, trgovina), one izvjesno biti zasnovane upravo na informacionim tehnologijama, i da tako ulazimo u eru u kojoj kompanije crpe svoju vrijednost iz vještine u primjeni IT-a u svom poslovanju? Možda ne odmah, ali budućnost svakako djeluje tako, a sljedeće što možemo iščekivati je to kada će se podrazumijevati da je svaki biznis u velikoj mjeri zasnovan na IT-u, kao što su svi biznisi danas zasnovani na, recimo, električnoj energiji. Tehnologija se približila ljudima bez mogućnosti povratka na staro.