Dogovorena raspodjela dobiti Elektroprenosa BiH

BiH

Dobit Kompanije za prenos električne energije Elektroprenos BiH, u iznosu od  7,4 miliona KM podijeliće Republika Srpska, kojoj će pripasti 2,9, i FBiH, koja dobija 4,1 milion KM.

To je odluka koja je donesena nakon današnjeg sastanka skupštine akcionara Elektroprenosa BiH, održanog u Banjaluci. Odlučeno je da će ostatak novca biti namijenjen rezervama Elektroprenosa.

Premijeri Srpske i FBiH složili su se da je ovo preduzeće primjer funkcionalne i stabilne kompanije, a da će pozitivno poslovanje ovog preduzeća biti nastavljeno i u narednom periodu, uprkos poteškoćama.

Generalni direktor Elektroprenosa BiH Matan Žarić rekao je da su na današnjoj sjednici Skupštine akcionara usvojeni potrebni akti, revidirani finansijski izvještaj i izmjene Statuta kompanije.

On je naglasio da ova kompanija u posljednje dvije godine ima pozitivan revizorski izvještaj.