Pravila poslovne komunikacije u najrazvijenijim državama Evrope

Njemački poslovni ljudi se smatraju najtačnijim u Evropi, a kašnjenje na sastanak od 10 minuta, smatra odrazom nekulture. Ovo su pravila poslovne kominukacije i najrazvijenijim državama Evrope

Njemačka
Njemački poslovni ljudi se smatraju najtačnijim u Evropi. Kod Nijemaca se propisi izuzetno poštuju i sprovode, pa se tako kašnjenje na sastanak od 10 minuta, smatra odrazom nekulture. Zato, ukoliko se kasni, o tome se obavezno telefonom obavijesti druga strana.

U poslovnom svijetu ljudi su formalni, veoma pouzdani i drže riječ. Imaju izuzetan osjećaj odgovornosti. Sastanke vrlo precizno planiraju i strogo se pridržavaju dnevnog reda. Na poslovnim sastancima rukovanje je često i dobrodošlo. Rukujte se prvo sa najstarijim članom u grupi, pa sa ostalima. Ovo praktikujte dolaskom i odlaskom. Izmjena poslovnih ličnih karti se obavlja odmah na početku sastanka. Poslovna odjeća Nijemaca je konzervativna i klasična, tamna muška odijela i bijele košulje, klasična kravata, a za žene tamni kostimi.

Švedska
Komunikacija i poslovno ponašanje zasnivaju se na visokoj kulturi. Kod Šveđana važi pravilo da se poslovni sastanci zakazuju unaprijed, uglavnom dvije nedjelje ranije. Prilikom zakazivanja treba biti vrlo tačan. Kad se sastanak zakaže, nema odlaganja niti kašnjenja. Švedska je prepoznatljiva kao homogeno i organizovano društvo. Postoji jasna podjela na privatan i poslovan život. U komuniciranju treba voditi računa o važnim detaljima, a posebno o vremenu i kulturi ponašanja i biti oprezan sa humorom, ne pokazivati emocije, niti glumiti srdačnost. U komunikaciji, svi učesnici su na ‘ti’, bez obzira na pol, status i godine.

Finska
U Finskoj je najizraženiji osjećaj nacionalnog identiteta. Nisu naročito pričljiv narod. Jasni i koncizni u izražavanju, primjenjuju pravilo “manje je više”. Sa Fincima morate da budete tačni i precizni. Poštovanje dogovora je imperativ. Poželjno je da rukovanje bude kratko i praćeno kontaktom očima, bez gestova kao što su grljenje, tapšanje i slično.

Danska
Danska naglašava odnos prema porodici i djeci, koji predstavljaju najveći prioritet u životu. Na zakazani sastanak sa Dancima treba doći tačno na vrijeme, jer se svako kašnjenje smatra izuzetnom nepristojnošću, neodgovornošću i nekulturom. Na početku će djelovati veoma formalno i strogo. Rukovanje je često, u svrhu poslovnog poštovanja. Sa druge strane, Danci ne vole dodirivanje i preveliko približavanje. Odmjerenost, umjerenost, konciznost i kultura komuniciranja su ključ za ostavljanje dobrog utiska. Principijelni su u držanju riječi, pa kada jednom postignete dogovor, sigurno ćete biti ispoštovan.

Norveška
Poslovni sastanci se zakazuju unaprijed, a kultura i tačnost su neophodni. Pokazuju manje formalan pristup u poslu od ostalih, naročito u odijevanju, ali to nikako ne znači da možete doći na poslovni sastanak neuredno obučeni. Takvu pojavu shvatiće kao neodgovornost, neprofesionalnost i nepoštovanje prema domaćinu. U poslovnom komuniciranju su veoma direktni i otvoreni u  izražavanju svojih stavova. U komunikaciji treba izbjegavati pitanja koja imaju intimni karakter ili se odnose na platu i slično.