Srpski bankarski sektor u prvom kvartalu povećao dobit

Banke

Bankarski sektor Srbije je prvo tromjesečje ove godine završio sa pozitivnim rezultatom od 18,1 milijardu dinara što je poboljšanje u odnosu na isti period prethodne godine

Od ukupnog broja banaka, 24 banke su poslovale sa dobitkom čiji je zbirni iznos 18,6 milijardi dinara, dok je šest banaka ostvarilo negativan finasijski rezultat ukupno 0,5 milijardi dinara.

Na rast neto dobitka je najviše uticalo povećanje u dijelu ostalih poslovnih prihoda, koji u prvom tromjesečju 2017. iznose 3,7 milijardi dinara, i veći su za 2,7 milijardi dinara.

Najveći dio tog povećanja se odnosi na rast prihoda po osnovu smanjenja obaveza za 1,9 milijardi dinara i ono je zabilježeno kod jedne strane banke.

Drugi faktor koji je doprineo poboljšanju profitabilnosti u posmatranom tromesečju bio je smanjenje neto kreditnih gubitaka koji su svedeni na 1,2 milijarde dinara, što je za 52,8 odsto manje nego u istom periodu 2016. kada su oni bili 2,5 milijardi dinara.

Banke su zabilježile neto prihod po osnovu naplaćenih otpisanih potraživanja u iznosu od 384 miliona dinara, za razliku od istog perioda prošle godine kada su po osnovu direktnog otpisa imale neto rashod od 334 miliona dinara.

U izvјeštaju je navedeno i da ostvareni neto dobitak po osnovu kamata iznosi 30,5 milijardi dinara, što je za 1,8 odsto manje u odnosu na prvi kvartal 2016, i ono je poslјedica nastavka trenda izraženijeg pada prihoda po osnovu kamata u odnosu na pad rashoda od kamata.

U izvјeštaju je naglašeno i da je ukupan operativni dobitak bankarskog sektora na kraju prvog tromјesečja 2017.iznosio 45,9 milijardi dinara i veći je za 7,3 odsto u odnosu na isti lanjski period.

Ukupna neto bilansna aktiva bankarskog sektora Srbije je na kraju marta 2017.godine iznosila 3.208 milijardi dinara što predstavlja pad od 33,5 milijardi dinara, odnosno jedan odsto u odnosu na kraj 2016. Godine.